Θέσεις & Απόψεις

24 01 2022 | 07:16

Το πιθανολογούμενο τέλος των παγετώνων της Δυτικής Ανταρκτικής, το Don’t Look Up και η ενεργειακή κρίση

Η «αντίστροφη μέτρηση» στη Δυτική Ανταρκτική που απειλεί να ανεβάσει τη στάθμη της θάλασσας έως τρία μέτρα έχει αρχίσει Ενα μικρό τμήμα του παγετώνα Θουέιτς στη Δυτική Ανταρκτική…

Ειδήσεις


ANEMO..λόγια