Αεροπλοΐα
αεροπλοΐα

 

Η Αεροπλοΐα εκτιμάται ότι σήμερα ευθύνεται για περίπου το 1,7% των παγκοσμίων εκπομπών ΑΦΘ. Η αναμενόμενη αύξηση των αερομεταφορών εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών κατά 3-4% ετησίως, με αποτέλεσμα από 0,49 Gtones το 2013 να φτάσει 0,7 Gtones το 2020 και το 1,3 Gtones το 2035.

Σχετικοί Σύνδεσμοι: