Εκπαίδευση στο εξωτερικό
εκπαίδευση στο εξωτερικό

 

Σε διεθνή κλίμακα, η περιβαλλοντική εκπαίδευση άρχισε να αποκτά μεγαλύτερο έδαφος μετά την πρώτη Διακυβερνητική Διάσκεψη για το Περιβάλλον του Ανθρώπου στα πλαίσια του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη το 1972. Από εκείνη τη στιγμή η περιβαλλοντική εκπαίδευση θεωρήθηκε αναγκαίο «εργαλείο» για την καταπολέμηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Στην Ευρώπη, χώρες που ξεχωρίζουν για την περιβαλλοντική τους εκπαίδευση είναι η Δανία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Σουηδία.

Σχετικοί Σύνδεσμοι: