1η δημόσια εκδήλωση της πρωτοβουλίας #BUILDBACKBETTER GREECE

01 03 2021 | 18:24#BUILDBACKBETTER GREECE

Η διαδικτυακή εκδήλωση #BUILDBACKBETTER GREECE, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 και η συζήτηση διήρκησε 90’. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την πρωτοβουλία Build Back Better Greece, με την υποστήριξη του Energy Democracy Dialogues και του ΙΝΖΕΒ