Γεωθερμία
Γεωθερμία

 

Στο εσωτερικό της γης η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 5000 °C στον πυρήνα (http://www.cres.gr/kape/energeia_politis/energeia_politis_geothermal.htm). Αυτή η θερμότητα στα έγκατα της Γης ονομάζεται γεωθερμική ενέργεια και επειδή οι ποσότητες της είναι τεράστιες για την ανθρώπινη κλίμακα, μπορεί να θεωρηθεί πρακτικά ανεξάντλητη μορφή ενέργειας.
Η θερμοκρασία αυξάνεται όσο βαθύτερα από την επιφάνεια της γης προς τον κέντρο προχωράμε. Κοντά στην επιφάνεια της γης η μέση τιμή της είναι περίπου 30 °C/ k m. Σε μερικές περιοχές λόγω διάφορων γεωλογικών φαινομένων (π.χ. ηφαίστεια, μετακίνηση ζεστού νερού από μεγάλα βάθη μέσω ρηγμάτων), η θερμοκρασία είναι σημαντικά μεγαλύτερη κι έτσι σε σχετικά μικρά βάθη βρίσκουμε υδροφόρους ορίζοντες με νερό ή ατμό υψηλής θερμοκρασίας. Οι περιοχές αυτές είναι τα λεγόμενα γεωθερμικά πεδία υψηλής ενθαλπίας, όπου η εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καθίσταται συμφέρουσα.
Τέτοιες περιοχές στη χώρα μας βρίσκει κανείς στα νησιά του Αιγαίου, Μήλο, Κίμωλο, Νίσυρο, Ικαρία, Σαντορίνη, Λέσβο, Σαμοθράκη αλλά και σε πολλές περιοχές στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Σχετικοί Σύνδεσμοι:

 

Γεωθερμία

Αποτελέσματα 1 - 1 | από συνολικά 1
28 05 2018 | 14:38

How Does Geothermal Energy Work? Glad You Asked …

How Does Geothermal Energy Work? Glad You Asked …