Χερσαίες Μεταφορές
μεταφορές

 

Το 14% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα το 2010 οφειλόταν στον τομέα των Μεταφορών. Δεδομένου των ανωτέρω στοιχείων από όπου προκύπτει ότι ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα συνεισφέρουν αθροιστικά περίπου το 3%, συνάγεται ότι οι χερσαίες μεταφορές είναι υπεύθυνες για το 1% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως. Το 95% της ενέργειας μεταφορών παγκοσμίως προέρχεται από το πετρέλαιο και τα παράγωγα του.

Σχετικοί Σύνδεσμοι: