100% Α.Π.Ε./ 100% RENEWABLES

Οι ελέφαντες στο δωμάτιο.

Πρόκειται για μια από τις καλύτερες κατά τη γνώμη μου αγγλικές εκφράσεις που υποδηλώνει ένα σοβαρό και μεγάλο πρόβλημα το οποίο για μια σειρά από λόγους οι παρευρισκόμενοι κάνουν πως δεν βλέπουν. Στην περίπτωση της ενέργειας, της μετάβασης στην εποχή της καθαρής ενέργειας, οι ελέφαντες είναι οι τομείς που ενώ συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία του φαινόμενου του θερμοκηπίου με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα με τις οποίες συνδέονται, είναι ιδιαίτερα δύσκολος ο χειρισμός του θέματος της μείωσης των εκπομπών, για λόγους εμπορικούς, οικονομικούς, τεχνολογικούς κτλ.

 

στο δρόμο για 100% ΑΠΕ

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι: