Θέσεις & Απόψεις

10 05 2021 | 09:53

Martin Wolf: Τρεις κινήσεις στο στοίχημα κατά της κλιματικής αλλαγής - Η δεκαετία των αποφάσεων.

Μετά από αιώνες, οι απόγονοί μας μπορεί να κοιτάξουν πίσω σ’ αυτή τη δεκαετία ως μια δεκαετία κατά την οποία χάθηκαν οι πιθανότητες να περιοριστεί η μη αναστρέψιμη κλιματική βλάβη…

Ειδήσεις


ANEMO..λόγια

Climate can't wait #EndFossilFuels

News Links & more