Αίτηση στη ΡΑΕ υπέβαλε η Optimus Energy για συλλογική εκπροσώπηση ΑΠΕ 350 MW

08 10 2018 | 12:43

Δύο αιτήσεις υποβλήθηκαν την Πέμπτη στη ΡΑΕ για εκπροσώπηση παραγωγών ΑΠΕ. Η μια ανήκει στην εταιρεία Optimus Energy και αφορά ισχύ 350 MW, ενώ η δεύτερη στην Δυτικός Α.Ε. και αφορά ισχύ 11,6 MW.

Όπως είχε γράψει προ μηνών το energypress, η Optimus ιδρύθηκε φέτος με συγκεκριμένο σκοπό να λειτουργήσει ως φορέας συλλογικής εκπροσώπησης στους διαγωνισμούς ΑΠΕ, με βάση το νέο πλαίσιο στήριξης που ισχύει στη χώρα μας. Όπως τονίζει η εταιρεία, έχει ήδη αναπτύξει εργαλεία βέλτιστης διαχείρισης χαρτοφυλακίου και προγνώσεων ακριβείας που εγγυώνται τη διαμόρφωση του τιμήματος υπηρεσιών εκπροσώπησης προς τους παραγωγούς ΑΠΕ στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, καθώς και την περαιτέρω επίτευξη κέρδους για τους εκπροσωπούμενους παραγωγούς ΑΠΕ μέσω της παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης στο Διαχειριστή του Συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο βρίσκεται σε θέση να προσφέρει άμεσα σε κάθε ενδιαφερόμενο παραγωγό ΑΠΕ ή χρηματοδοτικό ίδρυμα εκτίμηση για το ανώτατο επίπεδο κόστους (σε €/MWh) εκπροσώπησης σταθμών ΑΠΕ καθώς και για το σχετικό κόστος εξισορρόπησης.

Η Optimus Energy έχει ήδη συμφωνήσει με την «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» για την αποκλειστική εκπροσώπηση των αιολικών πάρκων της με Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ).

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία είχε προειδοποιήσει στα πλαίσια σχετικής διαβούλευσης ότι οι τροποποιημένοι κώδικες συναλλαγών και διαχειριστή ΔΑΠΕΕΠ οδηγούν σε έμπρακτο αποκλεισμό των ανεξάρτητων φορέων και σε σύσταση κρατικού μονοπωλίου. Είχε τονίσει σχετικά ότι η δραστηριοποίηση του ΔΑΠΕΕΠ ως φορέα συνοδεύεται από απαλλαγή του από τα κόστη εξισορρόπησης με τα οποία βαρύνονται όλοι οι υπόλοιποι φορείς. Με τον τρόπο αυτό, έχει ισχυρότατο οικονομικό προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών του.

 

8 Οκτωβρίου 2018

Του Χάρη Αποσπόρη

Πηγή: energypress