Για απόπειρα σύστασης κρατικού μονοπωλίου στη σωρευτική εκπροσώπηση ΑΠΕ κάνει λόγο ο ανεξάρτητος φορέας Optimus Energy

Για την πιθανότητα δημιουργίας κρατικού μονοπωλίου στον τομέα της σωρευτικής εκπροσώπησης ΑΠΕ κάνει λόγο η νεοσυσταθείσα Optimus Energy, καθώς εκτιμά ότι οι τροποποιημένοι κώδικες συναλλαγών και διαχειριστή ΔΑΠΕΕΠ των οποίων η διαβούλευση ολοκληρώθηκε προ ημέρων, οδηγούν σε έμπρακτο αποκλεισμό των ανεξάρτητων φορέων.

Θυμίζουμε ότι η Optimus Energy ιδρύθηκε πρόσφατα ώστε να υπηρετήσει ως ΦοΣΕ ΑΠΕ τη δραστηριότητα της εκπροσώπησης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα επόμενα έτη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι ΦοΣΕ ΑΠΕ, μέσω των οποίων σταθμοί ΑΠΕ πολλών παραγωγών θα συμμετέχουν στην αγορά και στους μηχανισμούς εξισορρόπησης στο πλαίσιο μεγαλύτερων χαρτοφυλακίων θα έχουν σημαντικό ρόλο στον περιορισμό της απόκλισης ανάμεσα στην πρόβλεψη και στην πραγματική παραγωγή, χάρη στο φαινόμενο της χωρικής διασποράς που αμβλύνει σημαντικά την αβεβαιότητα και μεταβλητότητα της παραγωγής των σταθμών ΑΠΕ.

Η εταιρεία υπογράμμισε στα πλαίσια της ανωτέρω διαβούλευσης ότι “δρομολογείται άμεσα ο αποκλεισμός κάθε ανεξάρτητης προσπάθειας επιχειρηματικής ενασχόλησης” στο εν λόγω αντικείμενο υπέρ της δραστηριοποίησης του νέου κρατικού φορέα (ΔΑΠΕΕΠ). Ως εκ τούτου, εκτιμά ότι “οι διατάξεις δημιουργούν συνθήκες επιχειρηματικού αποκλεισμού και δυνητικής δημιουργίας κρατικού μονοπωλίου”.

Αναλυτικότερα, επισημαίνει ότι η δραστηριοποίηση του ΔΑΠΕΕΠ ως φορέα συνοδεύεται από απαλλαγή του από τα κόστη εξισορρόπησης με τα οποία βαρύνονται όλοι οι υπόλοιποι φορείς. Με τον τρόπο αυτό, έχει ισχυρότατο οικονομικό προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών του.

Επίσης, τονίζεται ότι πουθενά δεν διευκρινίζονται οι διαδικασίες με τις οποίες θα αίρεται το σημαντικό πλεονέκτημα του ΔΑΠΕΕΠ, ότι δηλαδή κατέχει σχεδόν το σύνολο των εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών που αφορούν το συγκεκριμένο τομέα.

Παράλληλα, η Optimus αναφέρει ότι η διατύπωση για την υποβολή τιμολογούμενων προσφορών έγχυσης από την πλευρά του ΔΑΠΕΕΠ είναι εξαιρετικά ασαφής.

Ένα ακόμη στοιχείο στο οποίο στέκεται η Optimus έχει να κάνει με τη διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού του ΔΑΠΕΕΠ από το ΥΠΕΝ, η οποία τονίζει πως παραπέμπει σε κρατικά ρυθμιζόμενες δομές. Το δε οικονομικό του πλεονέκτημα μέσω της απαλλαγής από τις χρεώσεις εξισορρόπησης, εκτιμά ότι θα οδηγήσει σε μετακύλιση των χρεώσεων προς τους καταναλωτές με δυσμενείς επιπτώσεις για τη συνολική πολιτική και τους στόχους αυτής.

Η εταιρεία προσθέτει ότι με βάση τα παραπάνω, η προτεινόμενη μέθοδος τιμολόγησης των υπηρεσιών ΦοΣΕ ΑΠΕ του ΔΑΠΕΕΠ είναι εκτός επιχειρηματικής λογικής. “Στην πράξη ελοχεύει ο κίνδυνος να διαμορφωθεί αρχικά ένα πολύ χαμηλό επίπεδο χρέωσης των υπηρεσιών που θα οδηγήσει σε επιχειρηματικό αποκλεισμό των ανεξάρτητων φορέων”, καταλήγει.

Ως εκ τούτου, η Optimus προτείνει τα εξής:

  • Να υπόκειται ο ΔΑΠΕΕΠ στις χρεώσεις εξισορρόπησης.
  • Να θεσπιστεί τίμημα προσφοράς υπηρεσιών του ΔΑΠΕΕΠ αντίστοιχο με των ανεξάρτητων φορέων.
  • Να θεσπιστούν εγχειρίδια με τα οποία θα διασφαλίζεται ότι ο ΔΑΠΕΕΠ δεν θα εκμεταλλεύεται τις εμπιστευτικές πληροφορίες που διαθέτει.
  • Να διασφαλιστεί ο πλήρης διοικητικός, λειτουργικός και μετοχικός διαχωρισμός του ΔΑΠΕΕΠ και του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

 του Χάρη Αποσπόρη

 

 πηγη: Energypress