ΥΠΕΝ: Στόχος η «ενεργοποίηση» του net-billing έως τέλος Μαΐου – Υπό εξέταση η πώληση της περίσσειας ενέργειας σε τιμές χονδρεμπορικής

Χρονικό ορόσημο για την ενεργοποίηση του net-billing αποτελεί για το ΥΠΕΝ η 15η Μαΐου, ημερομηνία κατά την οποία θα ολοκληρωθεί το PV Stegi και μαζί η δυνατότητα των νοικοκυριών να εγκαθιστούν συστήματα αυτοπαραγωγής υπό το καθεστώς του net-metering. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος του υπουργείου είναι μέχρι τα τέλη Μαΐου να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση η οποία προβλέπεται από τον νόμο 5037/2023, ώστε να ξεκινήσει να εφαρμόζεται η «αυτοπαραγωγή σε πραγματικό χρόνο με πώληση της πλεονάζουσας ενέργειας». 

Μεταξύ άλλων, η Υπουργική θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη «φόρμουλα» εφαρμογής από τον ΔΕΔΔΗΕ, αλλά και τους προμηθευτές, του net-billing. Μάλιστα, η ΡΑΑΕΥ είχε αναλάβει να αποστείλει σχετική εισήγηση στο ΥΠΕΝ μέχρι το τέλος Απριλίου. Επίσης, θα προσδιορίζει και τις παραμέτρους εφαρμογής της από κοινού αυτοκατανάλωσης, που επίσης θεσπίσθηκε με τον ίδιο νόμο.  

 

Η αυτοπαραγωγή με πώληση πλεονάζουσας ενέργειας θα γίνει από τις 16 Μαΐου μονόδρομος για τα οικιακά συστήματα αυτοπαραγωγής, ανεξαρτήτως ισχύος. Από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του πρόσφατου νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ και μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία, δυνατότητα αξιοποίησης του net-metering έχουν μόνο νοικοκυριά που παράλληλα διεκδικούν επιδότηση μέσω του PV Stegi, για φωτοβολταϊκά ισχύος έως 10,8 κιλοβάτ. 

Επίσης, με το πρόσφατο νομοσχέδιο, στο net-billing «περνούν» και όλα τα συστήματα αυτοπαραγωγής των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως ισχύος, καθώς αίρεται η προηγούμενη δυνατότητα για επαγγελματικά φωτοβολταϊκά net-metering, με ισχύ έως 100 κιλοβάτ. Επίσης, η αυτοπαραγωγή με πώληση πλεονάζουσας ενέργειας ισχύει πλέον και για τα φωτοβολταϊκά συστήματα των αγροτών, με ισχύ άνω των 30 κιλοβάτ. 

Για όλες τις παραπάνω εφαρμογές, μία από τις πλέον κρίσιμες παραμέτρους που θα καθορίζει η Υπουργική Απόφαση θα είναι η μοναδιαία τιμή πώλησης της πλεονάζουσας ενέργειας στο σύστημα. Ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα, το ΥΠΕΝ δεν έχει λάβει οριστικές οριστικές αποφάσεις. Ωστόσο, με βάση τα έως τώρα δεδομένα, το σχέδιο που φαίνεται να επικρατεί είναι η ενέργεια να πωλείται με την τρέχουσα τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς -όπως θα συνέβαινε δηλαδή αν το ηλιακό σύστημα συμμετείχε απευθείας στο Χρηματιστήριο Ενέργειας- χωρίς κάποιο μπόνους με τη μορφή σταθερής«ταρίφας».   

Επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ αυτής της «φόρμουλας» αποζημίωσης, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, είναι κατ΄ αρχάς ότι θα αποτελέσει κίνητρο ώστε οι prosumers να επιδιώξουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ταυτοχρονισμό. Επίσης, εξίσου σημαντικό είναι πως με την αποζημίωση της πλεονάζουσας παραγωγής με βάση τη χονδρεμπορική τιμή, ο ενεργειακός συμψηφισμός μέσω του net-billing (με όρους πλέον αξίας της ηλεκτρικής ενέργειας) δεν θα προκαλεί οικονομική «τρύπα» στους προμηθευτές, την οποία θα χρειάζεται να μετακυλίουν στο σύνολο του πελατολογίου τους.  

Επομένως, θα αποτραπεί εξαρχής το ενδεχόμενο να υπάρξουν από την πλευρά των προμηθευτών τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με το net-metering, δηλαδή οι πάροχοι να είναι απρόθυμοι να συνάπτουν συμβάσεις net-billing. Όπως έχει γράψει το energypress, αρκετές εταιρείες είναι αρνητικές στο να αναλάβουν νέους πελάτες με συστήματα net-metering, ενώ  σχεδιάζουν να μην ανανεώσουν τις συμβάσεις προμήθειας ρεύματος σε καταναλωτές με συστήματα net-metering (ειδικά με επιχειρήσεις). 

Προς ώρας το ΥΠΕΝ σταθμίζει τα δεδομένα, ώστε να λάβει τις αποφάσεις του πριν «κλειδώσει» την Υπουργική Απόφαση. Αν πάντως προκριθεί όντως το σενάριο αποζημίωσης της πλεονάζουσας παραγωγής με βάση την χονδρεμπορική τιμή, θα επιμηκυνθεί ο χρόνος απόσβεσης ενός συστήματος net-billing – ειδικά για τους καταναλωτές με μικρά ποσοστά ταυτοχρονισμού.  

 

(φωτογραφία: pixabay.com)

s