Τα μέτρα της ΔΕΗ για τον κορωνοϊό: Stop σε ταξίδια και συνέδρια, περιορισμός εκπαιδεύσεων και αποφυγή συναθροίσεων.

09 03 2020 | 11:20

Πρόσθετα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων της λαμβάνει η ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία δεδομένα για την εξέλιξη της νόσου από τον κορωνοϊό, καθώς και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Τα πρόσθετα μέτρα που λαμβάνει η ΔΕΗ έχουν ως εξής:

-Αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας, οι μετακινήσεις εργαζομένων στην αλλοδαπή, για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια, ημερίδες, εκπαιδευτικά προγράμματα και γενικότερα δράσεις εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.

-Οι μετακινήσεις στην αλλοδαπή, για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους θα εξετάζονται κατά περίπτωση και θα εγκρίνονται από τον Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης.

-Αναστέλλεται η συμμετοχή εργαζομένων της εταιρείας σε συνέδρια, ημερίδες κ.λ.π. εντός της χώρας.

-Οι προγραμματισμένες εκπαιδεύσεις του προσωπικού από τη ΔΕΚΠ, θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται, εφόσον γίνονται σε ολιγομελή τμήματα.

Οι συμμετέχοντες στις εκπαιδεύσεις αυτές θα πρέπει σε περίπτωση υποψίας ή εμφάνισης συμπτωμάτων ίωσης, να ενημερώνουν άμεσα τους αρμοδίους κατά περίπτωση, ώστε να ακυρώνεται η συμμετοχή τους και η εκπαίδευσή τους θα μεταφέρεται σε επόμενο χρονικό διάστημα.

-Αποφυγή συναθροίσεων μεγάλου αριθμού εργαζομένων, για λόγους προστασίας αυτών.

 - Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες υγιεινής.

 

 

9 Μαρτίου 2020

energypress