Νομοσχέδιο ΥΠΕΝ: Στα 3 MW το όριο για μονάδες βιοαερίου εντός ΖΟΕ - Οι δύο προϋποθέσεις για έργα σε γη υψηλής παραγωγικότητας εκτός Αττικής

Την αύξηση της ηλεκτρικής ισχύος από τα 500 κιλοβάτ σε 3 μεγαβάτ για τις μονάδες βιοαερίου εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου εισηγείται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σχετική διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για την Ενεργειακή Απόδοση.

Να σημειώσουμε ότι το νομοσχέδιο κατατέθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στη Βουλή και αναμένεται να συζητηθεί μέσα στις επόμενες μέρες στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Ειδικότερα, πρόκειται για άρθρο 35 του νομοσχεδίου το οποίο έρχεται να τροποποιήσει το άρθρο 26 του ν. 4496/2017. Ανάμεσα στις τροποποιήσεις που εισηγείται είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις εγκατάστασης μονάδων βιομάζας ή βιοαερίου σε αγροτεμάχια που βρίσκονται σε περιοχές της επικράτειας εκτός Αττικής και έχουν καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμένες Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου.

Συγκεκριμένα τίθενται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Οι απαιτούμενες ποσότητες πρώτης ύλης προέρχονται από αγροτικές ή κτηνοτροφικές ή δασικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 30 χιλιομέτρων.

Υπογραμμίζεται ότι η παραπάνω πρόβλεψη δεν ισχύει σε περιπτώσεις μονάδων που κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος είχαν ήδη άδεια λειτουργίας και είχαν υποβάλει ή υποβάλλουν αίτηση τροποποίησης της ΑΕΠΟ.

  • Οι σταθμοί ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 (Α’ 151) και είναι εγκατεστημένοι εντός της περιφερειακής ενότητας στην οποία βρίσκονται οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις τους, όπως αυτές ορίζονται στο ν. 3874/2010.

Οι εν λόγω προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν κατά το στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης των σταθμών, όπως ορίζεται σχετικά. Επιπρόσθετα, σημειώνεται πως οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να συντρέχουν και για αιτήματα έκδοσης ή τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που έχουν υποβληθεί και δεν έχει εκδοθεί απόφαση μέχρι την έναρξη ισχύος του εν λόγω νομοσχεδίου.

Τέλος, αναφέρεται πως η αύξηση ισχύει και για εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεις, με αντικείμενο την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ή άδειας λειτουργίας.

Δείτε εδώ ολόκληρο το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή. 

 

 

 

8 Οκτωβρίου 2021

energypress