Επιστολή της ΕΛΕΑΒΙΟΜ προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ: Αδικαιολόγητη η μείωση των τιμών αναφοράς σταθμών Βιομάζας.

10 04 2020 | 09:30

Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ απέστειλε προς τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Χατζηδάκη, τον Υφυπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κ. Θωμά, τη Γενική Γραμματέα Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών κα. Σδούκου και τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος & Υδάτων κ. Αραβώση επιστολή παρέμβασης επί των ρυθμίσεων του ΥΠΕΝ, όπως δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1045Β/26-03-2020 περί προσθήκης νέων κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και καθορισμού των Τιμών Αναφοράς.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) αποτελεί τον φορέα εκπροσώπησης της επαγγελματικής και επιστημονικής κοινότητας του κλάδου αξιοποίησης Βιομάζας, διαθέτοντας πολυετή παρουσία στον χώρο και συμμετέχοντας ως εθνικός σύνδεσμος – μέλος στον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Βιομάζας - Βιοενέργειας (Bioenergy Europe).

Με αφορμή την Απόφαση υπ’αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190 (ΦΕΚ 1045Β/26-03-2020), βάσει της οποίας αναπροσαρμόζονται οι Τιμές Αναφοράς για σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ που δεν υποχρεώνονται να συμμετέχουν σε δημοπρασίες, θα θέλαμε να εκφράσουμε τον έντονο προβληματισμό μας όσον αφορά στη μείωση των Τιμών Αναφοράς σταθμών Βιομάζας, μία μείωση η οποία κυμαίνεται από 4,1% έως 5,6% σε διάφορες κατηγορίες σταθμών σε σχέση με τις αντίστοιχες που είχαν οριστεί στον Ν. 4414/2016.

Κατά το διάστημα που έχει μεσολαβήσει από τον τελευταίο ως άνω Νόμο, δεν έχουν υπάρξει στη χώρα μας οι εξελίξεις εκείνες που συνηγορούν υπέρ των ως άνω μειώσεων. Πιο συγκεκριμένα θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας επιγραμματικά την εικόνα του κλάδου:

1. Όπου διεθνώς αξιοποιήθηκε ενεργειακά η Βιομάζα, δεν έγινε αμιγώς στο πλαίσιο άσκησης ενεργειακής πολιτικής, αλλά, κυρίως, στην κατεύθυνση εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών προβλημάτων στους τομείς της αγροτικής, δασικής, κτηνοτροφικής παραγωγής και της διαχείρισης οργανικών αποβλήτων. Ειδικότερα, όπως έχουμε επισημάνει και με επιστολή μας προς τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Υδάτων, η ενεργειακή αξιοποίηση Βιομάζας ενισχύει τον ρόλο της Κυκλικής Οικονομίας εφαρμόζοντας καλές πρακτικές διαχείρισης σε τρεις βασικούς άξονες:

  •  α) των αγροτικών υποπροϊόντων, κλαδεμάτων, άχυρου, τα οποία δυστυχώς ακόμη και σήμερα στην συντριπτική τους πλειοψηφία καταλήγουν να καίγονται ανεξέλεγκτα σε ανοικτές εστίες στους αγρούς,
  • β) : της ξυλώδους υπολειμματικής βιομάζας υλοτομιών και καθαρισμού δασών, περιαστικών αλσών και αστικών πάρκων, η οποία σε μεγάλο βαθμό παραμένει αναξιοποίητη, αποτελώντας σοβαρό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών μεγάλης κλίμακας ή έκλυσης μεθανίου στην ατμόσφαιρα,
  • γ) : της απόβλητης βιομάζας, προερχόμενης από τη μεταποιητική βιομηχανία (πριστήρια, εκκοκκιστήρια, ορυζόμυλοι, κ.λ.π.).
  1. Η Βιοενέργεια μέσα στο πλαίσιο μετασχηματισμού του εθνικού ενεργειακού τοπίου λειτουργεί ως «ενέργεια βάσης» - αδιάλειπτης διαθεσιμότητας και αποθηκευσιμότητας.

  2. Με βάση τα τελευταία στοιχεία του ΔΑΠΕΕΠ (Ιανουάριος 2020), η εγκατεστημένη ισχύς σταθμών Βιομάζας και Βιοαερίου στη χώρα μας ανέρχεται συνολικά στα 88 MWe σημειώνοντας άνοδο σε σχέση με τα 61 MWe που ήταν εγκατεστημένη πριν από δύο χρόνια (Ιανουάριος 2018). Για σταθμούς Βιομάζας μόνο, η αντίστοιχη εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται μόλις σε 13,3 MWe. Παράλληλα όμως, η συμμετοχή της Βιοενέργειας στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ για το 2019 αντιστοιχούσε μόλις στο 3%. Το αντίστοιχο ποσοστό για την ΕΕ-28 ήταν 18,3% για το έτος 2017 (Πηγή: Bioenergy Europe, Statistical Report 2019).

  3. Το νέο ΕΣΕΚ προβλέπει εγκατεστημένη ισχύ (συνδυαστικά) Βιομάζας και Βιοαέριου ίση με 100 MWe και ηλεκτροπαραγωγή 425 GWh για το 2020 και η οποία σχεδιάζεται να φτάσει τα 300 MWe και τις

1.575 GWh το 2030. Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, το 2018 προστέθηκαν 21 MWe εγκατεστημένης ισχύος από Βιομάζα/Βιοαέριο, ενώ το 2019 το αντίστοιχο μέγεθος έπεσε στα 6 MWe. Η επίτευξη των στόχων του 2030 είναι εφικτή μόνο αν κάθε έτος παρουσιάζει εικόνα σαν εκείνη του 2018, κάτι που δε φαίνεται να ισχύει.

  1. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι βασικές παράμετροι κόστους των έργων Βιομάζας, όπως το κόστος απόκτησης πρώτης ύλης και δημιουργίας καυσίμου ή της επένδυσης εγκατάστασης παραμένουν σε σταθερά υψηλά επίπεδα, ενώ παράλληλα οι επενδύσεις σε έργα ηλεκτροπαραγωγής – συμπαραγωγής από Βιομάζα συνοδεύονται από αυξημένες αβεβαιότητες και ρίσκα λόγω της ανάγκης δημιουργίας και διατήρησης σε βάθος χρόνων νέων εφοδιαστικών αλυσίδων (κάτι που δεν ισχύει με άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ).

  2. Παράλληλα, υπάρχουν ώριμες τεχνολογίες Βιομάζας οι οποίες θα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στον εθνικό στόχο της σταδιακής απολιγνιτοποίησης, δυνάμενες να υποκαταστήσουν τμήματα λιγνιτικών σταθμών της χώρας, αξιοποιώντας ένα συνδυασμό ενεργειακών καλλιεργειών σε παλιές λιγιντικές εκτάσεις και υπολειμμάτων της αγροτικής παραγωγής.

Κύριε Υπουργέ,

Για τους παραπάνω λόγους, αναγνωρίζοντας ότι είναι δύσκολο για το ΥΠΕΝ να μεταβάλει εκ νέου τις μειώσεις στις Τιμές Αναφοράς των σταθμών Βιομάζας για το 2022, προτείνουμε τουλάχιστον την υποστήριξη και υιοθέτηση δύο βασικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και συγκεκριμένα:

  1. Με δεδομένο, όπως προαναφέρθηκε, ότι η Βιομάζα και το Βιοαέριο έχουν το υψηλότερο λειτουργικό κόστος, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη μορφή ΑΠΕ, αλλά και συγκριτικά με αντίστοιχες μονάδες του εξωτερικού όπου ο κάτοχος βιομάζας – ρυπαίνων επωμίζεται το βάρος της ευθύνης διαχείρισης και το κόστος μεταφοράς στον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, να υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για την κατά προτεραιότητα εξόφληση των σταθμών αυτών σε 30 ημέρες,

  2. Προς την κατεύθυνση ενίσχυσης του ρόλου της Κυκλικής Οικονομίας, να οριστούν οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής-συμπαραγωγής με Βιομάζα ως συνιστώμενοι αποδέκτες διαχείρισης της ξυλώδους απόβλητης βιομάζας των αγροτικών καλλιεργειών και δενδροκομιών, με σκοπό την οριστική και στην πράξη αποφυγή του επικίνδυνου φαινομένου των ανοικτών εστιών καύσης στους αγρούς.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για παροχή αναλυτικότερων στοιχείων αναφορικά με τα λίγα έργα Βιομάζας που έχουν υλοποιηθεί ως σήμερα στην Ελλάδα, ώστε να γίνουν κατανοητές οι δυσκολίες, αλλά, παράλληλα, να επισημανθούν και οι τεράστιες προοπτικές παραγωγής τοπικής ανανεώσιμης ενέργειας σε ηλεκτρισμό, θερμότητα και μεταφορές από εγχώριες πρώτες ύλες, προς όφελος του Περιβάλλοντος και της Κυκλικής Οικονομίας.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αντώνιος Ε. Γερασίμου

Διπλ. Μηχ/γος – Ηλεκ/γος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc

 

 

 

10 Απριλίου 2020

energypress