D. Vansintjan (REScoop.eu): Επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης με όχημα τις ενεργειακές κοινότητες – Αναγκαία τα χρηματοδοτικά εργαλεία

Ο ρόλος των ενεργειακών κοινοτήτων στην πράσινη μετάβαση και στην απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και της ενεργειακής φτώχειας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του Dirk Vansintjan, προέδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενεργειακών Συνεταιρισμών, REScoop.eu, σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο «Άνεμος Ανανέωσης».

Η εν λόγω συζήτηση συνέπεσε χρονικά με την πρόσφατη καταψήφιση σε δύο επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου, της πράσινης «ετικέτας» για το φυσικό αέριο και την πυρηνική ενέργεια, σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμπεριληφθούν στην Ευρωπαϊκή Ταξινομία οι δύο μορφές ενέργειας. Εξέλιξη που φαίνεται να προετοιμάζει το έδαφος και εφόσον εν τέλει απορριφθεί η πρόταση της Κομισιόν, αναμένεται να αλλάξουν άρδην τα δεδομένα για την Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική.

Η REScoop.eu ιδρύθηκε το 2013 και συνενώνει σήμερα 1.900 ενεργειακούς συνεταιρισμούς - μέλη ανά την Ευρώπη, καθώς και 1.250.000 πολίτες – μέλη. Ο D. Vansintjan αναφέρθηκε στην σημαντική πείρα από τις προσπάθειες να στηθούν οι πρώτες κοινότητες, και ιδιαίτερα στο Βέλγιο με την Ecopower, έναν εκ των πρώτων συνεταιρισμών για οικιακή παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και ιδρυτικό μέλος της REScoop.eu, ο οποίος ξεκίνησε ως ομάδα μερικών δεκάδων ανθρώπων και αυτή τη στιγμή αριθμεί περί τα 70.000 μέλη.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της REScoop.eu, ο στόχος της μετάβασης απαιτεί τη δίκαιη συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών, όχι μόνο ως καταναλωτών αλλά και ως παραγωγών. Η πρόσβαση στην κατανάλωση πράσινης ενέργειας για όλους, είτε ως ατομικοί παραγωγοί, είτε ως κοινότητες, μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη, τόνισε ο εκπρόσωπός της. Μεταξύ άλλων στην εξοικονόμηση ενέργειας, όπου όπως αναφέρθηκε, βάσει της υφιστάμενης πείρας από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στέγης, η μείωση της κατανάλωσης μπορεί να φτάσει και το 50%, ενώ παράλληλα μπορεί να στηρίξει τους ευάλωτους καταναλωτές, απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος.

"Κλειδί" η χρηματοδότηση

Κρίσιμο ζήτημα που προκρίνεται αφορά στα εργαλεία χρηματοδότησης για έργα ΑΠΕ, στην κατεύθυνση απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Όπως έχει γράψει το energypress, στα πλαίσια του REPowerEU προβλέπεται οι πρόσθετες επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά να ανέλθουν σε 26 δισεκατομμύρια ευρώ από τώρα έως το 2027, επιπλέον των επενδύσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των στόχων του «Fit for 55». Ειδικότερα όσον αφορά τις ενεργειακές κοινότητες, αναφέρεται για τα κράτη-μέλη στη δημιουργία τουλάχιστον μιας ενεργειακής κοινότητας βασισμένης σε ΑΠΕ, σε κάθε δήμο με πληθυσμό μεγαλύτερο από 10.000 έως το 2025. Επομένως στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού μηχανισμού προκύπτει η ανάγκη και η ευκαιρία για την αξιοποίηση τέτοιων κονδυλίων προς όφελος των ενεργειακών συνεταιρισμών, σε τοπικό επίπεδο, αφού όπως σημειώθηκε η χρηματοδότηση είναι το βασικό εργαλείο που λείπει από την Ελλάδα.

Αναμφίβολα οι συνθήκες στη χώρα μας, οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές διαφέρουν από το Βέλγιο και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, εντούτοις  είναι απόλυτα εφικτή, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η ενεργειακή μετάβαση μέσω της προώθησης των ενεργειακών κοινοτήτων, δεδομένου και ότι το ευνοϊκό κλίμα της χώρας προσφέρεται προς αξιοποίηση, με οφέλη στην αντιστάθμιση της ενεργειακής φτώχειας, την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την απασχόληση. Ένα άμεσο και αποδοτικό βήμα, θα μπορούσε να είναι η τοποθέτηση πάνελ στις σχολικές μονάδες και σε άλλα δημόσια κτήρια. Επιπλέον αυτών ο κ. Vansintjan ανέδειξε τις δυνατότητες που προκύπτουν από τις κοινότητες στην αγροτική παραγωγή, καθώς και σε μικρές επιχειρήσεις, μειώνοντας σημαντικά το κόστος παραγωγής. Σ’ αυτή την κατεύθυνση όπως σημείωσε χρειάζεται τόσο σε κεντρικό επίπεδο, όσο και σε τοπικό, μέσα από τους δήμους, να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα.

Ειρήνη Καλογερή | energypress

D. Vansintjan (REScoop.eu): Επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης με όχημα τις ενεργειακές κοινότητες – Αναγκαία τα χρηματοδοτικά εργαλεία

Δημοφιλή Άρθρα