12 "παίκτες" της αγοράς εκθέτουν τις απόψεις τους στη διαβούλευση της ΡΑΕ για την αγορά εξισορρόπησης - Όλες οι επιστολές

04 01 2021 | 10:28

Στη δημοσιότητα φέρνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με τη σκοπιμότητα θέσπισης ορίων στην υποβολή προσφορών για ανοδική καθοδική Ενέργεια και Ισχύ Εξισορρόπησης για μεταβατικό χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

Ειδικότερα, η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 17 Δεκεμβρίου 2020 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη q, δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση και οι οποίοι επιθυμούν την κοινοποίηση των σχολίων τους, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

 1. Ημερομηνία αποστολής: 22.12.2020
  Αριθμός πρωτοκόλλου:
  Αποστολέας: ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.
  Επιστολή: HRON  (μέγεθος: 950,636 kb) 
 2. Ημερομηνία αποστολής: 22.12.2020
  Αριθμός πρωτοκόλλου:
  Αποστολέας: ΖEniΘ, Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, WATT+VOLT
  Επιστολή: ΖEniΘ  (μέγεθος: 365,438 kb) 
 3. Ημερομηνία αποστολής: 22.12.2020
  Αριθμός πρωτοκόλλου:
  Αποστολέας: VOLTERRA ΑΕ
  Επιστολή: VOLTERRA  (μέγεθος: 275,766 kb) 
 4. Ημερομηνία αποστολής: 22.12.2020
  Αριθμός πρωτοκόλλου:
  Αποστολέας: ΕΣΑΗ
  Επιστολή: ESAH  (μέγεθος: 719,718 kb) 
 5. Ημερομηνία αποστολής: 22.12.2020
  Αριθμός πρωτοκόλλου:
  Αποστολέας: ELPEDISON Α.Ε.
  Επιστολή: ELPEDISON  (μέγεθος: 920,379 kb) 
 6. Ημερομηνία αποστολής: 22.12.2020
  Αριθμός πρωτοκόλλου:
  Αποστολέας: ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.
  Επιστολή: DAPEEP  (μέγεθος: 794,812 kb) 
 7. Ημερομηνία αποστολής: 22.12.2020
  Αριθμός πρωτοκόλλου:
  Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.
  Επιστολή: DEH  (μέγεθος: 141,621 kb) 
 8. Ημερομηνία αποστολής: 22.12.2020
  Αριθμός πρωτοκόλλου:
  Αποστολέας: ΕΣΕΠΗΕ
  Επιστολή: ESEPHE  (μέγεθος: 226,326 kb) 
 9. Ημερομηνία αποστολής: 21.12.2020
  Αριθμός πρωτοκόλλου:
  Αποστολέας: ΕΛΕΤΑΕΝ
  Επιστολή: ELETAEN  (μέγεθος: 176,921 kb) 
 10. Ημερομηνία αποστολής: 21.12.2020
  Αριθμός πρωτοκόλλου:
  Αποστολέας: ΣΠΕΦ
  Επιστολή: SPEF  (μέγεθος: 341,312 kb) 
 11. Ημερομηνία αποστολής: 21.12.2020
  Αριθμός πρωτοκόλλου:
  Αποστολέας: ΕΒΙΚΕΝ
  Επιστολή: ΕΒΙΚΕΝ  (μέγεθος: 193,333 kb) 
 12. Ημερομηνία αποστολής: 22.12.2020
  Αριθμός πρωτοκόλλου:
  Αποστολέας: NRG Supply and Trading Energeiaki S.A.
  Επιστολή: NRG  (μέγεθος: 492,349 kb)