Σύντομα τα Φ/Β θα αποτελούν την φθηνότερη πηγή ενέργειας στην Βρετανία - 50 με 60 λίρες/MWh το κόστος για το 2019.

23 12 2018 | 09:39

Στην φθηνότερη πηγή ενέργειας για την ηλεκτροπαραγωγή μπορεί να εξελιχθεί η ηλιακή ενέργεια μέχρι το 2030 στο ενεργειακό μίγμα της Βρετανίας, με ένα κόστος της τάξης των 40 λιρών/MWh, σύμφωνα με μια νέα μελέτη σχετικά με το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής από ηλιακούς σταθμούς που εκπόνησε η Solar Trade Association (STA) του Ηνωμένου Βασιλείου. Μάλιστα, η πτώση των τιμών επήλθε νωρίτερα του «κανονικού», με βάση τις προβλέψεις – εκτιμήσεις που υπήρχαν.

Αναλυτικότερα, μετά την στασιμότητα που επήλθε στην αγορά ηλιακών σταθμών στο Ηνωμένο Βασίλειο με την άρση των επιδοτήσεων, η STA αναθεώρησε τις εκτιμήσεις της για το σταθμισμένο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (LCOE) από Φ/Β, σημειώνοντας πως η ηλιακή τεχνολογία κινείται στις προσδοκίες της βιομηχανίας για το 2019 και ως εκ τούτου μπορεί σύντομα να αποτελέσει την φθηνότερη πηγή ενέργειας στην Βρετανία.

Να σημειώσουμε ότι το σταθμισμένο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προκύπτει από τον λόγο των συνολικών εξόδων του πάρκου στη διάρκεια ζωής του προς την συνολική παραγωγή ενέργειας. Όταν αυτό βρεθεί μικρότερο ή ίσο με την τιμή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τότε, ουσιαστικά σηματοδοτεί τη στιγμή που το κόστος παραγωγής ενέργειας από Φ/Β γίνεται συγκρίσιμο με το αντίστοιχο των συμβατικών μονάδων παραγωγής και άρα η τεχνολογία ανταγωνιστική χωρίς επιδοτήσεις.

«Αυτό είναι ένα ακόμη στοιχείο που μαρτυράει τις ραγδαίες εξελίξεις στην αγορά ηλιακής ενέργειας που προπορεύονται των επίσημων αναλύσεων κόστους. Στόχος μας είναι να παρέχουμε μια συγκροτημένη αξιολόγηση για το που βρίσκεται το κόστος των μεγάλης κλίμακας ηλιακών σταθμών, ενόσω μπαίνουμε στο 2019, όπου και ελπίζουμε να δούμε μια αναζωογόνηση της αγορά στη χώρα», αναφέρει ο Nicholas Gall, πολιτικός αναλυτής της STA, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του pv-magazine.

Πρόσθεσε, ακόμη πως «προτρέπουμε τους φορείς χάραξης πολιτικής να καταλάβουν πως ένα αποτελεσματικό πλαίσιο πολιτικής επιτρέπει το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τα ηλιακά, γεγονός με σημαντικά οφέλη για τους καταναλωτές».

Ειδικότερα, η έκθεση εκτιμάει πως το LCOE για το 2019 θα κινηθεί μεταξύ 50 με 60 λίρες ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο καθίσταται ανταγωνιστικό προς το φυσικό αέριο και τα χερσαία αιολικά. Υπογραμμίζεται, επίσης, πως με την εφαρμογή βέλτιστων πολιτικών, το κόστος αναμένεται να πέσει στις 40 λίρες ανά μεγαβατώρα μέχρι το 2030.

Με αφετηρία την εν λόγω εκτίμηση, η STA καλεί την βρετανική κυβέρνηση να εισαγάγει πολιτικές όπως διαγωνισμοί ουδέτερης τεχνολογίας, μεταρρύθμιση των κανονισμών για την είσοδο στο δίκτυο καθώς και να υποστηρίξει τον εμπορικό κλάδο μέσω ενός οικονομικού αντισταθμιστικού για την κλιματική αλλαγή σε περιπτώσεις προμήθειας ανανεώσιμης ενέργειας μέσω επιχειρηματικών συμβολαίων αγοροπωλησίας ενέργειας (corporate power purchase agreement).

Τέλος, να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών το LCOE προβλέπεται να υποστεί «ουσιαστική» μείωση συνολικά στην Ευρώπη, από 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα το 2015 σε περίπου 57 ευρώ ανά μεγαβατώρα μέχρι το 2050.

 

 

12 Δεκεμβρίου 2018

Πηγή: energypress