Εξελέγη για 3η συνεχόμενη θητεία στο τιμόνι του REN 21 ο καθηγητής Α. Ζερβός.

20 11 2018 | 12:25

Ο δικός μας Πρόεδρος, που έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη των ΑΠΕ παγκοσμίως, ο καθηγητής Αρθούρος Ζερβός εξελέγει για 3η συνεχόμενη θητεία Πρόεδρος του Παγκοσμίου Δικτύου Πολιτικής για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - REN21, από την διεθνή διοικητική επιτροπή (steering committee)  του οργανισμού κατά τη χθεσινή συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο. Ο αναγνωρισμένος Έλληνας καθηγητής με μεγάλη διεθνή αναγνώριση στον τομέα της ενέργειας θα είναι Πρόεδρος του Οργανισμού για τα επόμενα τρία χρόνια. 

Η εκλογή του κ. Αρθούρου Ζερβού έγινε κατά τη διάρκεια των εργασιών του REN21 Academy στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 200 μέλη από 150 οργανισμούς εκπροσωπώντας 80 χώρες, με αντικείμενο την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στους τομείς της θέρμανσης, μεταφορών και εξελιγμένων ενεργειακών συστημάτων.

Μετά την εκλογή του ο κύριος Ζερβός δήλωσε: Η σημερινή τρίτη κατά σειρά ομόφωνη εκλογή μου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και αναγνώριση των προσπαθειών δεκαετιών για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας στρατηγικής σε σχέση με την ενέργεια στο επίκεντρο της οποίας μονόδρομο αποτελούν οι ΑΠΕ.  Θα συνεχίσω με πείσμα της προσπάθειες για την υλοποίηση του οράματος για μια παγκόσμια οικονομία βασισμένη σε ΑΠΕ. Θα το πετύχουμε μέσα από τη συνέχιση παλιών  αλλά και τη δημιουργία νέων συνεργασιών μεταξύ φορέων, κυβερνήσεων και βιομηχανίας. Παράλληλα θα συνεχίσουμε τον ουσιαστικό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες έτσι ώστε οι ίδιοι οι πολίτες να κατανοήσουν τα μακροπρόθεσμα οφέλη και στηρίξουν ακόμα περισσότερο την παγκόσμια προσπάθεια για  μετάβαση σε ένα βιώσιμο και με προοπτικές αναπτυξιακό μοντέλο. 

Το REN21 (Διεθνές Δίκτυο Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πολιτικών για τον 21ο αιώνα)  από το 2004 όπου και συστάθηκε είναι ένας πολυμερής και ο  πλέον αναγνωρισμένος παγκόσμιος Mη Kυβερνητικός Oργανισμός με αντικείμενο την ταχεία προώθηση και ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Μέλη του δικτύου είναι κυβερνήσεις, κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί, ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί οργανισμοί, διεθνής οργανισμοί, ενώσεις ενεργειακών βιομηχανιών αλλά και της αγοράς.  Η έδρα του REN21 είναι στο Παρίσι στις εγκαταστάσεις του  Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP).

Ο  Αρθούρος Ζερβός είναι καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με περισσότερα από 30 χρόνια σημαντικής διεθνούς εμπειρίας στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τόσο από την επιστημονική, ερευνητική και τεχνολογική πλευρά τους, όσο και σε σχέση με την χάραξη πολιτικών για την ανάπτυξη του τομέα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς έχει ηγηθεί των σημαντικότερων Ευρωπαϊκών οργανισμών για τις ΑΠΕ και έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Κυβερνήσεις, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε άλλους οργανισμούς. Είναι Πρόεδρος του Παγκοσμίου Δικτύου Πολιτικής για τις ΑΠΕ (REN21) από το 2013. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Αιολική Ενέργεια (EWEA)  από το 2001 έως το 2013, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις ΑΠΕ (EREC) από το 2000 έως το 2012 και Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Αιολικής Ενέργειας (GWEC) από το 2005 έως το 2010, ενώ από το 2009 έως το 2015 διετέλεσε Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ ΑΕ και Πρόεδρος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

 

19 Νοεμβρίου 2018

Πηγή: energypress