Υπουργική Απόφαση για να μπορούν να γίνουν κοινοί διαγωνισμοί αιολικών και φωτοβολταϊκών και με χαμηλότερη ισχύ.

11 12 2020 | 08:31

Με δεδομένο ότι οι κοινοί διαγωνισμοί ΑΠΕ μέχρι σήμερα αφορούσαν αιολικά πάνω από 50 Μεγαβάτ και φωτοβολταϊκά πάνω από 20 Μεγαβάτ, και με δεδομένο επίσης ότι, όπως έχει εξαγγείλλει ο κ. Χατζηδάκης, ο τελευταίος διαγωνισμός με το ισχύον καθεστώς που θα προκηρυχθεί σε λίγες μέρες και θα πραγατοποιηθεί στην αρχή του χρόνου θα είναι κοινός και για τις δύο τεχνολογίες, ο ΥΠΕΝ υπέγραψε Υπουργική Απόφαση με την οποία δίνεται η δυνατότητα ο κοινός διαγωνισμός να αφορά και χαμηλότερη από ότι μέχρι σήμερα ισχύ.

Συγκεκριμένα δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του ΥΠΕΝ με την οποία τίθενται σε καθεστώς διαγωνισμών έργα αιολικά και φωτοβολταϊκά, ιδιωτών και Ενεργειακών Κοινοτήτων, ως εξής:

Τροποποιείται η ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/ οικ.184573/13-12-2017 υπουργική απόφαση με την προσθήκη νέου εδαφίου που αναφέρει ότι «επίσης δύναται να διεξαχθούν κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών για αιολικούς σταθμούς Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW, αιολικούς σταθμούς που ανήκουν σε Ε.Κοιν. Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW, φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW και φωτοβολταϊκούς σταθμούς που ανήκουν σε Ε.Κοιν. εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW.»

Ζήτημα ημερών είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, και η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΕΝ που θα καθορίζει την δημοπρατούμενη ισχύ του τελευταίου διαγωνισμού, η οποία, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο, θα είναι 350 MW.

Αμέσως μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, η ΡΑΕ θα προχωρήσει στην προκήρυξη του διαγωνισμού που θα γίνει στις αρχές του νέου χρόνου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα δοθεί στους ενδιαφερόμενους επενδυτές περισσότερος χρόνος από ό,τι συνήθως, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχει δημιουργήσει το lockdown και της πιθανής δυσκολίας στη λήψη των απαραίτητων δικαιολογητικών για συμμετοχή.

Τα 350 MW είναι το "υπόλοιπο" που έχει υπάρξει από τους διαγωνισμούς του 2020, με την ισχύ μάλιστα αυτή να έχει μείνει αναξιοποίητη στα φωτοβολταϊκά, ενώ στα αιολικά είχε απορροφηθεί όλη η προγραμματισμένη ισχύς.

 

 

11 Δεκεμβρίου 2020

energypress