Διαγωνισμούς ανά περιοχή προτείνει ο ΑΔΜΗΕ για την επίλυση της "εξίσωσης" ηλεκτρικός χώρος και διείσδυση των ΑΠΕ.

Την διενέργεια διαγωνισμών από τη ΡΑΕ με συγκεκριμένο μέγεθος ισχύος ανά περιοχή ενδιαφέροντος προτείνει η ΑΔΜΗΕ προκειμένου να επιτευχθεί με τον βέλτιστο τρόπο η περαιτέρω διείσδυση ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας.

Αναγνωρίζοντας το προφανές ότι δηλαδή, όσο αυξάνονται τα έργα που εντάσσονται στο Ηλεκτρικό Σύστημα, ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος περιορίζεται, ο ΑΔΜΗΕ υπογραμμίζει την ανάγκη στρατηγικών παρεμβάσεων που θα αποτρέψουν φαινόμενα κορεσμού και ταυτόχρονα θα επιτρέψουν την μέγιστη διείσδυση των ΑΠΕ.

Ειδικότερα, όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, Ιωάννης Μάργαρης, μιλώντας στο πρόσφατο συνέδριο του energypress για τις ΑΠΕ και την αποθήκευση ενέργειας, «προκειμένου να αποφευχθεί η μη βέλτιστη ανάπτυξη του Συστήματος και του Δικτύου, η περαιτέρω διάθεση του ηλεκτρικού χώρου για ανάπτυξη ΑΠΕ θα πρέπει να γίνεται με στρατηγικό τρόπο».

Υπό το πρίσμα αυτό, ο ΑΔΜΗΕ προτείνει την λύση διενέργειας διαγωνισμών από τη ΡΑΕ με συγκεκριμένο μέγεθος ισχύος ανά περιοχή ενδιαφέροντος.

Από τα 7,2 GW εγκατεστημένων ΑΠΕ στη χώρα, η κατανομή μεταξύ των περιφερειών της χώρας παρουσιάζει μεγάλες διαφορές, όπως αποδεικνύεται από την επεξεργασία των ανάλογων στοιχείων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Αττική 480 MW

Κεντρική Μακεδονία 700 MW

Κρήτη 310 MW

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 800 MW

Νότιο Αιγαίο 30 MW

Σε ότι αφορά το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ του ΑΔΜΗΕ, ο αντιπρόεδρος της εταιρείας ανακοίνωσε ότι εντός του 2020 έχουν δεχτεί 63 αιτήματα σύνδεσης στο σύστημα, συνολικής ισχύος περίπου 1 GW, και από τα οποία έχουν ικανοποιήσει σχεδόν τα 800 MW. Τέλος, εντός του 2020, επίσης, ο ΑΔΜΗΕ έχει υπογράψει 20 συμβάσεις σύνδεσης, με συνολική ισχύ περί τα 900 MW. Σε γεωγραφικούς όρους, τα εν λόγω έργα παρουσιάζουν μεγάλη συγκέντρωση στη Βόρεια Ελλάδα και την Αιτωλοακαρνανία.

 

 

26 Νοεμβρίου 2020

energypress