Σύνοδος Κορυφής: Ναυάγιο για τον στόχο μιας ουδέτερης κλιματικά Ευρώπης το 2050.

22 06 2019 | 10:21

Η επιδίωξη η Ευρώπη να είναι κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050, παρά την πλειοψηφία των χωρών που υποστήριζαν αυτήν την προοπτική, δεν έγινε δυνατό να συμφωνηθεί σε επίπεδο αρχηγών κρατών μελών της ΕΕ.

Και μάλιστα, σε μια ποικιλόμαρφα μεταφραζόμενη εξέλιξη, ο στόχος αυτός κατέληξε ως μια υποσημείωση στο επίσημο ανακοινωθέν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Με «μπροστάρη» την Πολωνία, με την οποία συντάχθηκαν εξαρχής Τσεχία, Εσθονία και Ουγγαρία, η περαιτέρω φιλόδοξη σημαντική μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου που θα προέκυπτε από την αναφορά σε στόχο ουδέτερης κλιματικά Ευρώπης το 2050, δεν εγκρίθηκε.

Η Πολωνία υποστήριξε με πάθος ότι δεν συμφέρει τη χώρα αυτή η εξέλιξη και απείλησε να τινάξει στον αέρα όλο το σχετικό κείμενο – με τη συμπαράσταση των «συμμάχων» της. Τελικά μπροστά στο αδιέξοδο, και μετά από αλλεπάλληλες αλλαγές στο κείμενο, οι πληροφορίες ναφέρουν ότι η Άνγκελα Μέρκελ, που βρισκόνταν οριακά υπέρ μιας τέτοιας αναφοράς, ζήτησε να γίνουν αποδεκτές οι αντιρρήσεις της Πολωνίας και να γίνει αλλαγή στο κείμενο.

Κατάληξη ήταν να αναφερθεί στα συμπεράσματα ότι η ουδέτερη κλιματικά Ευρώπη θα είναι σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη Συμφωνία των Παρισίων – και όχι ο πιο φιλόδοξος στόχος του 2050. Επειδή όμως οι περισσότερες χώρες δεν καλυπτόντουσαν από αυτή την αναφορά, επιλέχθηκε η υποσημείωση: μια μεγάλη πλειοψηφία των χωρών μελών υποστηρίζει ότι αυτός ο στόχος πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το 2050.

Το επίσημο ανακοινωθέν για τα συμπεράσματα της συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (σε ανεπίσημη μετάφραση της euractiv.gr) αναφέρει για το θέμα ότι:

III. Κλιματική αλλαγή
3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία της διάσκεψης κορυφής του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη δράση για το κλίμα τον Σεπτέμβριο για την ενίσχυση της παγκόσμιας δράσης για το κλίμα, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της συμφωνίας του Παρισιού, περιλαμβανομένης της συνέχισης των προσπαθειών περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5 ° C πάνω από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα. Επικροτεί την ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών και της Επιτροπής στις προετοιμασίες.

4. Μετά από τις τομεακές συζητήσεις που διεξήχθησαν τους τελευταίους μήνες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν τις εργασίες σχετικά με τους όρους, τα κίνητρα και το γενικό πλαίσιο που πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή προκειμένου να διασφαλιστεί η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού [υποσημείωση 1], η οποία θα διατηρήσει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, θα είναι δίκαιη και κοινωνικά ισορροπημένη, θα λαμβάνει υπόψη τις εθνικές συνθήκες των κρατών μελών και θα σέβεται το δικαίωμά τους να αποφασίζουν για το δικό τους ενεργειακό μείγμα, αξιοποιώντας τα μέτρα που έχουν ήδη συμφωνηθεί για την επίτευξη του στόχου μείωσης του 2030. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ολοκληρώσει την καθοδήγησή του πριν από το τέλος του έτους ενόψει της υιοθέτησης και υποβολής της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΕΕ στο UNFCCC στις αρχές του 2020. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εντείνει τις δραστηριότητές της για την υποστήριξη της δράσης για το κλίμα.

5. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της παραμένουν δεσμευμένοι να αυξήσουν την κινητοποίηση της διεθνούς χρηματοδότησης για το κλίμα από ευρύ φάσμα ιδιωτικών και δημόσιων πηγών και να εργαστούν για μια έγκαιρη, σωστά διαχειριζόμενη και επιτυχημένη διαδικασία αναπλήρωσης του Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα.

Η υποσημείωση αναφέρει ότι:

Για μια μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών, η ουδετερότητα του κλίματος πρέπει να επιτευχθεί έως το 2050.

Έντονες αντιδράσεις

Η συμφωνία στο Συμβούλιο που δεν καλύπτει τους φιλόδοξους στόχους που είχαν τεθεί, προκάλεσε ήδη αντιδράσεις από ΜΚΟ και την κοινωνία των πολιτών, οι οποίες αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

 

Θοδωρής Καραουλάνης |

EurActiv.gr

1