Στη συνάντηση μεταξύ της Γραμματείας της UNEP/MAP και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ η Δ. Αυγερινοπούλου για τις περιβαλλοντικές προκλήσεις στη Μεσόγειο

29 06 2022 | 19:46

Στη διμερή συνάντηση της Γραμματείας της Σύμβασης της Βαρκελώνης για τη Μεσόγειο των Ηνωμένων (UNEP/MAP) με τη Διεθνή Γραμματεία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του  Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) μετείχε η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής και Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ., Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου. Στόχος της διμερούς συνάντησης ήταν η εύρεση των τομέων συνεργασίας για την από κοινού ανάληψη δράσεων για το κλίμα, η ενίσχυση της συνηγορίας για μια πράσινη ανάκαμψη και η περαιτέρω προώθηση της ατζέντας για την αειφορία τόσο στην περιοχή της Μεσογείου όσο και πέρα από αυτήν.

Σε συζητήσεις με αξιωματούχους του UNEP/MAP, μιας πλατφόρμας περιφερειακής συνεργασίας που ιδρύθηκε το 1975 στο πλαίσιο του προγράμματος UNEP Regional Seas, και  με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, Επιστήμης, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ, κ. Pere Joan Pons, η Δρ. Αυγερινοπούλου και οι συνομιλητές διερεύνησαν τρόπους ενίσχυσης των στρατηγικών συνεργασιών για την καλύτερη αντιμετώπιση των αυξανόμενων περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών προκλήσεων στην περιοχή της Μεσογείου. Μεταξύ των προτεραιοτήτων που προσδιορίστηκαν ήταν η συνεργασία σε θέματα υδάτινων πόρων, προστασίας της βιοποικιλότητας και περιβαλλοντικής ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού των πλαστικών απορριμμάτων. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν, επίσης, σε στρατηγικές για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής διαφοροποίησης και της μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ενός ρυθμιστικού καθεστώτος για τα εναλλακτικά καύσιμα (όπως το πράσινο υδρογόνο και η ηλεκτροδότηση των πλοίων) για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, όπως ανέφερε η Δρ. Αυγερινοπούλου.

Αυγερινοπούλου

Καταλήγοντας, η Δρ. Αυγερινοπούλου τόνισε ότι: «πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περισσότερη επιστήμη, τεχνολογία και καινοτομία και να οικοδομήσουμε συνέργειες, προκειμένου να επιτύχουμε ένα χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμο μέλλον για όλους».