Πράσινο φως από το ΥΠΕΝ για το έργο βιομάζας 25 MWel της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στο ΛΚΔΜ – Διαθέσιμη η ΑΕΠΟ.

Στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τον Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας ισχύος 25 MWel στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την απόφαση να αναρτάται στην πλατφόρμα της Διαύγεια.

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 25 MWel από καύση βιομάζας.

Η μονάδα θα εγκατασταθεί στο ανατολικό τμήμα του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ), του Δήμου Αμυνταίου, Π. Ε. Φλώρινας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έκτασης 58 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε.

Στα πλαίσια κατασκευής και λειτουργίας του σταθμού θα γίνει επέκταση (μήκους 1.720 m) της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής (βιομηχανική παρακαμπτήριος του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα μήκους 1.560 m) μέχρι το γήπεδο εγκατάστασης του σταθμού βιομάζας.

Ο σταθμός βιομάζας θα είναι συνδεδεμένος με το υπάρχον δίκτυο του ΑΔΜΗΕ, στον οποίο θα διοχετεύεται η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, περίπου 186.000 MWh/ έτος.

Όπως έχει δηλώσει σε προηγούμενο χρόνο ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗΑΝ, Κωνσταντίνος Μαύρος, η παραγωγή ενέργεια από βιομάζα αποτελεί έναν από τους άξονες ανάπτυξης ΑΠΕ στη χώρα μας κι ενσωματώνεται στους άξονες του επιχειρησιακού σχεδίου του Ομίλου.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση του ΥΠΕΝ. 

 

 

28 Αυγούστου 2020

energypress