Πως θα γίνει «hydrogen ready» το σύστημα μεταφοράς αερίου – Μελέτη του ΔΕΣΦΑ για τις αναγκαίες παρεμβάσεις και τη σύνδεση των επιμέρους πιλοτικών έργων υδρογόνου

17 05 2023 | 07:59Energypress

Τεχνική μελέτη με τις αναγκαίες παρεμβάσεις στο εθνικό σύστημα φυσικού αερίου προκειμένου να υπηρετήσει την διείσδυση του υδρογόνου στο ενεργειακό μείγμα της χώρας ετοιμάζει ο ΔΕΣΦΑ. Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες του energypress, η πρόθεση του Διαχειριστή είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να καταθέσει την σχετική μελέτη στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων για έγκριση.

Ειδικότερα, η μελέτη θα περιλαμβάνει αναλυτικά όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις που χρειάζεται να γίνουν προκειμένου το εθνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου να καταστεί «hydrogen ready», το κόστος των παρεμβάσεων αυτών καθώς και μια τεκμηριωμένη πρόταση για το βέλτιστο ποσοστό μείξης υδρογόνου στο δίκτυο φυσικού αερίου.

Επιπρόσθετα για την καλύτερη αποτύπωση των παρεμβάσεων που απαιτούνται στο δίκτυο, ο ΔΕΣΦΑ προχωρά στην εκπόνηση «feasibility studies» που αφορούν στη σύνδεση των επιμέρους πιλοτικών έργων υδρογόνου που σχεδιάζονται ή αναπτύσσονται στην ελληνική επικράτεια με το δίκτυο του Διαχειριστή. Τα αποτελέσματα των εν λόγω προκαταρκτικών μελετών θα αξιοποιηθούν για την εκπόνηση της «τελικής» μελέτης που θα προσκομίσει στη Ρυθμιστική Αρχή. Χρειάζεται επίσης να σημειωθεί ότι η εν λόγω ενέργεια του ΔΕΣΦΑ αποσκοπεί στο να δοθεί το «σήμα εκκίνησης» ώστε να προχωρήσει η κατάρτιση του αναγκαίου ρυθμιστικού πλαισίου που για την ώρα δεν υπάρχει.

Υπενθυμίζεται ότι η αρμόδια επιτροπή που είχε συσταθεί για την εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για το Υδρογόνο, έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της από το 2021 και έχει παραδώσει το σχετικό σχέδιο στο ΥΠΕΝ.

Ωστόσο, η αναθεώρηση του ΕΣΕΚ με την ενσωμάτωση πιο φιλόδοξων στόχων επιβάλει την αναθεώρησή του αρχικού σχεδίου, πράγμα που μένει να φανεί αν θα γίνει εσωτερικά από το Υπουργείο ή θα συσταθεί εκ νέου επιτροπή επιφορτισμένη να εκπονήσει νέα στρατηγική βάσει των νέων δεδομένων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.    

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Επικεφαλής Ενεργειακής Μετάβασης του ΔΕΣΦΑ Παναγιώτης Πανούσος, σε παρουσίασή του στο πρόσφατο συνέδριο RENPOWER, ο Διαχειριστής έχει ήδη εκπονήσει μια αξιολόγηση σχετικά με την πρόσμιξη υδρογόνου και φυσικού αερίου, επιδιώκοντας, ήδη από την πρώτη στιγμή, να αναλάβει ενεργό μέρος στην υπό ανάπτυξη αγορά υδρογόνου και ανανεώσιμων αερίων.

Η εν λόγω αξιολόγηση αφορά σε "άσκηση επί χάρτου", δηλαδή συνιστά μια πρώτη εκτίμηση που διακρίνεται σε δύο στάδια 5% και 10% πρόσμιξη υδρογόνου με φυσικό αέριο και τι αντίστοιχες επενδύσεις απαιτούνται. Όπως προαναφέρθηκε, πρόκειται για μια πρώτη εκτίμηση, χωρίς ακόμη να υπάρχει σαφής κοστολόγηση των όποιων επενδύσεων, ενώ τα παραπάνω ποσοστά αξιολογήθηκαν ενδεικτικά χωρίς να είναι υποχρεωτικά και αυτά που θα επιλεγούν εν τέλει, κάτι που θα προκύψει με απόφαση του Ρυθμιστή. 

Από στρατηγική άποψη, όπως αποτυπώνεται στην παρακάτω διαφάνεια από την παρουσίαση, ο ΔΕΣΦΑ προσεγγίζει την αξιοποίηση του υδρογόνου στη βάση των δυνατότητων που είτε υπάρχουν είτε βρίσκονται υπό διαμόρφωση και αφορούν την μετατροπή της χώρας από κόμβο φυσικού αερίου σε κόμβο υδρογόνου, αναπτύσσοντας και αξιοποιώντας τις κατάλληλες υποδομές.

Σε αυτή την κατεύθυνση, πρόσφατα, ο ΔΕΣΦΑ, όπως έχει γράψει το energypress, προχώρησε από κοινού με τον Διαχειριστή της Βουλγαρίας, Bulgartransgaz, στην υποβολή δύο πρότζεκτ για ένταξη στο επόμενο «κύμα» Σημαντικών Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (IPCEI) «Υδρογόνο». Το ένα πρότζεκτ αφορά την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των δύο Διαχειριστών, ώστε να μπορούν να διακινήσουν ανανεώσιμο αέριο, ως πρόσμιξη στο φυσικό αέριο. Στόχος της δεύτερης πρότασης είναι να δημιουργηθεί μία εντελώς νέα «ραχοκοκαλιά» αγωγών στις δύο χώρες, μέσω της οποίας θα διακινείται αποκλειστικά ανανεώσιμο αέριο.

Τέλος, το «παρών» θα δώσει στο βαθμό και στο μέτρο που αναλογεί στο ρόλο του Διαχειριστή, στα σχέδια της Hellenic Hydrogen για την δημιουργία «Κοιλάδας Υδρογόνου» στη Δυτική Μακεδονία καθώς και μονάδας ηλεκτρόλυσης στην ίδια περιοχή.

 

 

σ