Πέντε projects υδρογόνου από Κοπελούζο, Snam, Energean, TAP και ΔΕΣΦΑ διεκδικούν την ένταξή τους στο τρίτο «κύμα» των ΙPCEI

Στη διαδικασία έγκρισης προτάσεων που έχουν κατατεθεί από ελληνικές εταιρείες για την ένταξή τους στο λεγόμενο «τρίτο κύμα»  Σημαντικών Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΙPCEI) "Yδρογόνο", βρίσκονται τα αρμόδια στελέχη των υπουργείων Περιβάλλοντος-Ενέργειας και Ανάπτυξης-Επενδύσεων.

Το «τρίτο κύμα» αφορά κατά κύριο λόγο projects υποδομών στο χώρο, πάντα, της οικονομίας του υδρογόνου και, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, τα έργα που έχουν κατατεθεί και αναμένουν την έγκριση τους, ώστε να αξιολογηθούν από την Ε.Ε. και να λάβουν το «πράσινο φως» είναι πέντε:

·         Της εταιρείας DAMCO του Ομίλου Κοπελούζου για ανάπτυξη μονάδας παραγωγής μπλέ υδρογόνου πολύ χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στη Βόρεια Ελλάδα. Το έργο χρησιμοποιεί φυσικό αέριο για την παραγωγή υδρογόνου, αλλά με παράλληλη λειτουργία δέσμευσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

·         Της προσφάτως δημιουργημένης «Damco Energy – Snam Εγκαταστάσεις Παραγωγής Υδρογόνου ΑΕ» που αποτελεί κοινή εταιρεία του Ομίλου Κοπελούζου με την Ιταλική Snam, η οποία έχει και στην Ιταλία σοβαρή συμμετοχή σε projects υδρογόνου. Το συγκεκριμένο έργο αφορά την ανάπτυξη τριών μονάδων παραγωγής πράσινου υδρογόνου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη και ταυτόχρονα τη δημιουργία σταθμών ανεφοδιασμού τρένων υδρογόνου.

·         Της Energean για τη δημιουργία μονάδας παραγωγής μπλέ υδρογόνου σχεδόν μηδενικού αποτυπώματος στις εγκαταστάσεις του Πρίνου. Η μονάδα θα αξιοποιεί φυσικό αέριο και θα συνδυάζεται με το άλλο σημαντικό έργο διακράτησης και αποθήκευσης των ρύπων (Carbon Capture and Storage) για το οποίο η Energean έχει πάρει το πράσινο φως αλλά και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η μονάδα παραγωγής υδρογόνου θα είναι δυναμικότητας 40 εκατ. τόνων (0,4 TWh), και θα χρησιμοποιηθεί μια τεχνολογική «πατέντα» για τη συμπίεση των ουσιών με αποτελεσματικότητα 99% και άρα ακόμη υψηλότερη από το μπλε υδρογόνο που έχει 90%.

·         Του ΔΕΣΦΑ για έργα μεταφοράς καθαρού υδρογόνου. Πρόκειται για έργο διαφορετικό από εκείνο στο πλαίσιο του μεγάλου project «White Dragon», όπου ο διαχειριστής σχεδιάζει την αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου φυσικού αερίου ώστε να μπορεί να δεχτεί μείγμα φυσικού αερίου – υδρογόνου (παραγόμενου από τις διαφορετικές πηγές που περιλαμβάνει το project) και να το μεταφέρει από τον Βορρά στον Νότο.

·         Του TAP, για έργα στο πλαίσιο του μεγάλου project «White Dragon», με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα μεταφοράς και εξαγωγής υδρογόνου μέσω των διασυνδέσεων με τις ευρωπαϊκές αγορές.

Πρωτίστως, οι αγωγοί φυσικού αερίου θα χρησιμοποιηθούν τόσο για την μεταφορά του πράσινου υδρογόνου για άλλες χρήσεις, όσο και για την έμμεση αποθήκευσή του.

Χρηματοδότηση

Μετά την έγκριση και την προκοινοποίηση των πέντε έργων από τα ελληνικά υπουργεία, το κάθε σχήμα θα κληθεί να αποδείξει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ωριμότητα των έργων από τεχνικής και οικονομικής πλευράς, σύμφωνα με τα κριτήρια για τα  IPCEI. Θα εξεταστούν, μεταξύ άλλων, ο καινοτομικός χαρακτήρας, η προτεινόμενη βιομηχανική αξιοποίηση, η δυνατότητα ανάληψης και επιτυχούς υλοποίησης του έργου από τον ενδιαφερόμενο, η εφικτότητα (feasibility) των προτεινόμενων έργων, οι ενέργειες διάχυσης των αποτελεσμάτων των έργων (spill-over effects) και η πληρότητα των business plan.

Η διαδικασία θα καταλήξει στον ακριβή προσδιορισμό του χρηματοδοτικού κενού που θα πρέπει να καλυφθεί από εθνικές και ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Τέτοιες ενισχύσεις είναι για παράδειγμα το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης κ.λπ.

Το πρώτο κύμα με τις δύο υποκατηγορίες

Υπενθυμίζεται ότι στο «πρώτο κύμα» που χωρίστηκε σε δύο υποκατηγορίες "Τεχνολογίες υδρογόνου" και "Απανθρακοκοποίηση μέσω υδρογόνου" εντάχθηκαν πέντε συνολικά projects:

Τα έργα Green HIPo (της Advent Technologies), White Dragon (Σύμπλεγμα έργων στη Δυτική Μακεδονία με συντονιστή τη ΔΕΠΑ και συμμετοχή πολλών εταιρειών) και Η2CAT Tanks (της εταιρείας B&T Composites) εντάχθηκαν στην πρώτη υποκατηγορία.

Τα έργα Blue Med (της Motor Oil) και H2CEM (της ΤΙΤΑΝ) εντάχθηκαν στη δεύτερη υποκατηγορία.

Η ανάπτυξη της αγοράς υδρογόνου αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου για μετάβαση σε καθεστώς κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Σε εγχώριο επίπεδο, το υδρογόνο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω απανθρακοποίηση του ενεργειακού μείγματος της Ελλάδας και στην ομαλή ενεργειακή μετάβαση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και  απόλυτα συμβατό με την στρατηγική της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή.

1