Περιττές τυπολατρίες βαλτώνουν το virtual net metering και ακυρώνουν την εφαρμογή στις πολυκατοικίες

22 04 2022 | 13:58

Η Πολιτεία όπως είναι γνωστό προωθεί την εξάπλωση του virtual net metering (εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός) με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών και ιδίως όσων δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο χώρο στη στέγη τους ώστε να καλυφθεί ικανό μέρος των καταναλώσεων που συνολικά στεγάζονται κάτω από την στέγη αυτή.  Διπλοκατοικίες, τριπλοκατοικίες και εν γένει πολυκατοικίες αντιμετωπίζουν κατά κόρον το πρόβλημα της έλλειψης ικανού ελεύθερου χώρου στη στέγη / ταράτσα για την εγκατάσταση του απαιτούμενου Φ/Β συστήματος, ούτως ώστε η επιλογή να καταστεί οικονομικά ενδιαφέρουσα και βιώσιμη. 

Το virtual net metering σε συνδυασμό με την νομοθεσία που ισχύει ήδη στη χώρα μας περί ενεργειακών κοινοτήτων (ΕνΚοιν) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μπορούν να δώσουν ικανοποιητική λύση στην ελάφρυνση των λογαριασμών ρεύματος των καταναλωτών τέτοιων συγκροτημάτων κατοικιών, ιδίως τώρα που οι τιμές ρεύματος λόγω της κρίσης του φυσικού αερίου δεν προβλέπεται να αποκλιμακωθούν σε ορατό ορίζοντα.

Κομβικό ρόλο στην εξάπλωση και βιωσιμότητα τέτοιων σχημάτων virtual net metering, ωστόσο, θα παίξει η υιοθέτηση από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ της δυνατότητας να εντάσσονται στις συμψηφιζόμενες καταναλώσεις και οι κοινόχρηστες παροχές ρεύματος των συγκροτημάτων κατοικιών αυτών, υπό την προϋπόθεση βεβαίως πως όλοι οι κάτοικοι του συγκροτήματος θα είναι επίσης ενταγμένοι στον Virtual συμψηφισμό αυτό μιας ΕνΚοιν.   

Η ένταξη της κοινόχρηστης παροχής μιας διπλο-τριπλοκατοικίας και εν γένει ενός συγκροτήματος κατοικιών στον Virtual συμψηφισμό είναι κομβικής σημασίας, αφού σε τέτοια κτίρια που το κοινόχρηστο ρολόι επιβαρύνεται με καταναλώσεις ανελκυστήρα, γκαραζόπορτας, πιεστικού συγκροτήματος υδροδότησης, 24ωρου φωτισμού ασφαλείας, κλπ, η κατανάλωση του είναι ιδιαίτερα μεγάλη και επιπλέον λόγω όγκου εν τοις πράγμασι αποκλείεται από τις επιδοτήσεις του κράτους που τρέχουν τους τελευταίους μήνες για τις πρώτες 300 kWh μηνιαίως, ούτε και δύναται να ενταχθεί σε προγράμματα σταθερής τιμής τύπου π.χ. Home enter της ΔΕΗ. 

Επιπλέον μια κοινόχρηστη παροχή δεν μπορεί να είναι μέλος ενεργειακής κοινότητας που θα κάνει virtual net metering, αφού δεν συνιστά ούτε φυσικό ούτε νομικό πρόσωπο.

Προτάσεις από τον πρόεδρο του ΣΠΕΦ

Το πρόβλημα υπόμνησε από το βήμα πρόσφατου ενεργειακού συνεδρίου ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ Δρ. Στέλιος Λουμάκης, μαζί όμως και την λύση που έχει προτείνει ο σύνδεσμος στον ΔΕΔΔΗΕ.  Διαβάζοντας το άρθρο 12, του ν. 4513 περί ενεργειακών κοινοτήτων και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, υπογράμμισε ο κ. Λουμάκης, δεν προκύπτει να χρήζει αναδιατύπωσης με τροπολογία όπως ζητάει ο ΔΕΔΔΗΕ, ούτως ώστε να καταλαμβάνει και το ρολόι των κοινοχρήστων ενός κτιρίου.  Εν προκειμένω στο εν θέματι άρθρο του Νόμου ορίζεται πως:

"Ειδικά για Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.), ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικό Σταθμό της Ε.Κοιν. γίνεται με τη συνολική καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις μελών της Ε.Κοιν. και ευάλωτων καταναλωτών ή πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, εντός της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. 

Υπό την οπτική λοιπόν πως οι κοινόχρηστοι χώροι ενός κτιρίου αποτελούν εγκατάσταση των ενοίκων του, εφόσον όλοι οι ένοικοι είναι μέλη της ΕνΚοιν, τότε αυτοδικαίως ή με υπεύθυνη δήλωση τους ή με όποια άλλη δήλωση π.χ. της γενικής συνέλευσης ή του διαχειριστή του κτιρίου ο ΔΕΔΔΗΕ επιθυμεί, ο μετρητής των κοινοχρήστων του κτιρίου μπορεί επίσης να συμψηφίζεται με την παραγωγή ΑΠΕ της ΕνΚοιν. 

Ο ΣΠΕΦ έχει συζητήσει το ζήτημα με το ΥΠΕΝ και η θέση του υπουργείου είναι να προχωρήσουν τέτοια σχήματα κατά το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε να αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές το υψηλό κόστος ενέργειας που μαστίζει τα νοικοκυριά.  Άπτεται λοιπόν πλέον στον διαχειριστή του δικτύου να άρει τις όποιες επιφυλάξεις του περί ανάγκης πρόσθετης τροπολογίας, ώστε να προχωρήσουν άμεσα τα σχήματα εικονικού συμψηφισμού αυτά. 

Ως δεύτερο βήμα και σε ότι αφορά το ΥΠΕΝ, απαιτείται τέτοιου τύπου μη κερδοσκοπικές ΕνΚοιν να απαλλάσσονται τελών επιτηδεύματος έδρας και υποκαταστημάτων καθώς και υποχρεώσεων τήρησης λογιστικών βιβλίων, αφού δεν πρόκειται να τιμολογούν ή να εισπράττουν χρήματα για την ενέργεια που παράγουν με μοναδικό σκοπό όπως προαναφέρθηκε τον συμψηφισμό της με τις καταναλώσεις τους.

 

Περιττές τυπολατρίες βαλτώνουν το virtual net metering και ακυρώνουν την εφαρμογή στις πολυκατοικίες