Πέναλτι για παραγωγούς ΑΠΕ αν εγκαταλείψουν τις ταρίφες που κλείδωσαν σε διαγωνισμό για να αναζητήσουν καλύτερες τιμές στα διμερή συμβόλαια

Φρένο στην προοπτική να κατοχυρώνει ο επενδυτής ταρίφα σε διαγωνισμούς ΑΠΕ «χτυπώντας» σε πολύ χαμηλά επίπεδα, έχοντας ως προοπτική ότι στη συνέχεια μπορεί να εγκαταλείψει τη σύμβαση με τον ΔΑΠΕΕΠ και να αναζητήσει υψηλότερες τιμές στην αγορά μέσω διμερών συμβολαίων, φαίνεται ότι επιχειρεί να βάλει το ΥΠΕΝ με ειδική ρύθμιση που φέρνει στο νομοσχέδιο για την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Ειδικότερα, εισάγει αντικίνητρο, αφού προβλέπει ως πέναλτι, σε αυτή την περίπτωση, το να πληρώνει ο επενδυτής για δύο χρόνια τη διαφορά ανάμεσα στη (χαμηλή) ταρίφα που είχε κλείσει και στην (υψηλότερη) τιμή που εισπράττει από την αγορά.

Επιπλέον προβλέπεται ότι οι επενδυτές που έχουν κλειδώσει ταρίφα σε διαγωνισμούς, αλλά δεν προσέλθουν να συνάψουν σύμβαση με τον ΔΑΠΕΕΠ έως 28 Φεβρουαρίου του 2022, θα χάνουν το δικαίωμά τους.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 41 του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι, ειδικά για τους σταθμούς που επιλέγονται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών οι οποίες προκηρύσσονται μετά την 1η.1ου.2021, δεν επιτρέπεται να μη συνάψουν σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης, όπως, επίσης, δεν επιτρέπεται να λύσουν ή να καταργήσουν αυτή τη σύμβαση μετά τη σύναψη της.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, «λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές αναφοράς που θα προκύψουν από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερες των τιμών αγοράς, οι παραγωγοί θα είχαν κίνητρο να λύσουν τη σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης, επί ζημία, όμως, του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, άρα και του δημοσίου συμφέροντος, καθώς, όταν οι Τιμές Αναφοράς των συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης είναι χαμηλότερες των τιμών αγοράς, πιστώνεται η χρηματική διαφορά στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Δείτε παρακάτω στα συνοδευτικά αρχεία τις σχετικές προβλέψεις του νομοσχεδίου στο άρθρο 41.

 

 

8 Οκτωβρίου 2021

energypress

Συνοδευτικα Αρχεια