Τι προβλέπεται για τη νέα εγγυητική επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού - Η διάρκεια ισχύος και οι αλλαγές - Ολόκληρη η απόφαση της ΡΑΕ

21 09 2021 | 08:37

Δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με την οποία ορίζεται το υπόδειγμα της «Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού», ρυθμίζοντας ταυτόχρονα και ειδικότερα θέματα.

Να θυμίσουμε ότι το υπόδειγμα της Εγγυητικής Επιστολής είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το διάστημα 3 με 7 Σεπτεμβρίου.

Οι συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση διατύπωσαν σχόλια και παρατηρήσεις, κυρίως αναφορικά με τον προσδιορισμό της διάρκειας της Εγγυητικής Επιστολής ρητώς σε μήνες και όχι απλώς με παραπομπή στο ισχύον πλαίσιο αναλόγως της εκάστοτε προθεσμίας ανά κατηγορία σταθμού για την υποβολή αιτήματος χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης, τη σκοπιμότητα πρόβλεψης αυτοδίκαιης παράτασης της Εγγυητικής Επιστολής, την απαλοιφή χωρίων που κατατείνουν στην απλοποίηση του κειμένου του υποδείγματος της Εγγυητικής Επιστολής, τους φορείς έκδοσης της Εγγυητικής Επιστολής και την έκδοση του υποδείγματος σε περισσότερες γλώσσες.

Η Ρ.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που διατυπώθηκαν από τους συμμετέχοντες όσον αφορά στην απαλοιφή χωρίων που κατατείνουν σε απλοποίηση του υποδείγματος, προχώρησε στις σχετικές προσαρμογές – βελτιώσεις. Περαιτέρω, η Ρ.Α.Ε. αποδέχθηκε την έκδοση εγγυητικών επιστολών και από ασφαλιστικές επιχειρήσεις, προκειμένου για τη διευκόλυνση των σχετικών συναλλαγών.

Η διάρκεια ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής

Όσον αφορά στον προσδιορισμό της οφειλόμενης διάρκειας ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού, λόγω της εκτενούς διαφοροποίησης αναλόγως της κατηγοριοποίησης των έργων, η Αρχή πρόκρινε την παράθεση ενδεικτικού πίνακα που περιλαμβάνει σχετική περιπτωσιολογία, ώστε, εν συνεχεία, ο ενδιαφερόμενος επενδυτής να προβεί στην αναγκαία υπαγωγή.

Με βάση την απόφαση, η συνολική διάρκεια της εγγυητικής επιστολής, -από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης (για τις Βεβαιώσεις που εκδόθηκαν μετά την 01.09.2020 και από 01.09.2020 για τις Άδειες Παραγωγής ή Βεβαιώσεις που εκδόθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή-, προκύπτει κατά περίπτωση ως εξής:

-Φωτοβολταϊκοί, χερσαίοι αιολικοί σταθμοί και υβριδικοί σταθμοί ΑΠΕ: 36 μήνες, εκτεινόμενη για επιπλέον χρονικό διάστημα 30 ημερών.

– Σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, που ανήκουν στην κατηγορία των Ειδικών Έργων και υβριδικοί σταθμοί που συμπεριλαμβάνουν στο έργο τους την κατασκευή υποθαλάσσιας διασύνδεσης δύο ή περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών: 72 μήνες, εκτεινόμενη για επιπλέον χρονικό διάστημα 30 ημερών.

– Λοιπές τεχνολογίες σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ: 36 μήνες, εκτεινόμενη για επιπλέον χρονικό διάστημα 30 ημερών.

Να θυμίσουμε ότι το ύψος της εγγυητικής επιστολής προσδιορίζεται στα 35 χιλιάδες ευρώ ανά MW όπως έχει γράψει σε προηγούμενο ρεπορτάζ του το energypress, ενώ, ως μέτρο, επιδίωξη είναι να αξιοποιηθεί ως «φίλτρο» για την οικονομική φερεγγυότητα των επενδυτών που βρίσκονται στα πρώτα στάδια αδειοδότησης για νέα έργα ΑΠΕ. Η εν λόγω υποχρέωση για τους επενδυτές θα εγκαινιαστεί από τον επόμενο Κύκλο (Οκτωβρίου), όπου η εγγυητική επιστολή θα συνοδεύει κάθε αίτηση για Βεβαίωση Παραγωγού. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι στρατηγικές επενδύσεις, καθώς και τα έργα ΟΤΑ, ιδρυμάτων και νομικών προσώπων κοινωφελούς σκοπού.

Ολόκληρη η απόφαση είναι διαθέσιμη σε μορφή pdf στα "συνοδευτικά αρχεία". 

 

 

 

20 Σεπτεμβρίου 2021

energypress

Συνοδευτικα Αρχεια