Βεβαίωση Παραγωγού: Με εκκρεμότητες και επικαλύψεις άνω του 40% των αιτήσεων Ιουνίου – Πρώτα αιτήματα απόσυρσης «παλιών» Βεβαιώσεων

05 10 2021 | 08:18

Ξεκίνησε από τη ΡΑΕ η έκδοση των πρώτων Βεβαιώσεων Παραγωγού από τις αιτήσεις του κύκλου Ιουνίου, από τη «δεξαμενή» των αιτημάτων που προεγκρίθηκαν από την Αρχή και για τα οποία οι επενδυτές κατέβαλαν στο μεταξύ το σχετικό τέλος Έκδοσης. 

Αξιοσημείωτο είναι ωστόσο το γεγονός ότι, με όρους ισχύος, αυτή η «δεξαμενή» των αιτήσεων οι οποίες προεγκρίθηκαν υπερβαίνει σχεδόν οριακά τα μισά επενδυτικά σχέδια που ξεκίνησαν τον Ιούνιο το πρώτο αδειοδοτικό τους βήμα. Είναι ενδεικτικό ότι όπως ανέφερε στην πρόσφατη διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος της Αρχής, Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Δαγούμας, τα «καθαρά» αιτήματα αθροίζουν στο σύνολο τους ισχύ 9,8 Γιγαβάτ. 

Υπενθυμίζεται ότι στον κύκλο του Ιουνίου είχαν κατατεθεί 743 αιτήσεις για Βεβαιώσεις Παραγωγού συνολικής ισχύος 17,45 Γιγαβάτ. Επομένως, τα υπόλοιπα 7,65 Γιγαβάτ αφορούν αιτήματα που παρουσιάζουν επικαλύψεις ή κάποιου άλλου είδους εκκρεμότητα. 

Σύμφωνα με στελέχη του κλάδου, η αύξηση του φαινομένου των επικαλύψεων αποτελεί φυσιολογική εξέλιξη, καθώς έως τον κύκλο του Ιουνίου δεν υπήρχε κανενός είδους «φίλτρο» για την υποβολή αίτησης, το οποίο θα ανέκοπτε την υπερθέρμανση του κλάδου. Κατά συνέπεια, με δεδομένη τη «βροχή» των Βεβαιώσεων Παραγωγού ΑΠΕ που έχουν ήδη εκδοθεί, αλλά και των Αδειών Παραγωγής που προηγήθηκαν, σε αρκετές περιοχές της χώρας αρχίζει να εξαντλείται η φέρουσα ικανότητα. 

Όσον αφορά τις περιπτώσεις από τον κύκλο του Ιουνίου που εμφανίζουν προβλήματα χωροθέτησης, η ΡΑΕ έχει ήδη εκκινήσει τις σχετικές διαδικασίες που προβλέπει το αδειοδοτικό πλαίσιο,  ώστε να ζητήσει από τους αιτούντες να αναζητήσουν κοινή λύση (φιλική επίλυση). Για τα αιτήματα με άλλες εκκρεμότητες, κατά κύριο λόγο από αβλεψίες των επενδυτών, έχει αποστείλει επιστολές στους αιτούντες, ζητώντας τα απαραίτητα διευκρινιστικά στοιχεία. 

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, στη ΡΑΕ έχουν ήδη καταφθάσει οι πρώτες δηλώσεις για αναίρεση Βεβαιώσεων Παραγωγού που έχουν ήδη χορηγηθεί. Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της ρύθμισης για τη θέσπιση της εγγυητικής επιστολής, δίνεται η δυνατότητα στους επενδυτές να «αποσύρουν» οικειοθελώς τις Βεβαιώσεις, υποβάλλοντας σχετική δήλωση στην Αρχή έως την 31 Δεκεμβρίου, ώστε σε αυτή την περίπτωση να τους επιστραφεί το τέλος Έκδοσης. 

Οι δηλώσεις «απόσυρσης» Βεβαιώσεων αφορούν υποψήφια έργα επενδυτών, που για τον οποιονδήποτε λόγο εκτιμούν πως δεν θα προλάβουν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 να καταθέσουν πλήρες αίτημα σύνδεσης, και για τα οποία οι κάτοχοί τους δεν προτίθενται να καταθέσουν αναδρομικά εγγυητική επιστολή. Επομένως, με την οικειοθελή παύση των Βεβαιώσεων, μπορούν να ανακτήσουν το τέλος Έκδοσης που έχουν καταβάλει. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προς το παρόν είναι σχετικά μικρό αυτό το αρχικό κύμα δηλώσεων προς τη ΡΑΕ από επενδυτές, ότι δεν επιθυμούν τη διατήρηση Βεβαιώσεων Παραγωγού. Ωστόσο, εκτιμάται πως τις επόμενες εβδομάδες θα «πυκνώσουν» τα σχετικά αιτήματα. 

Μάλιστα, όπως έχει γράψει το energypress, στελέχη της αγοράς προβλέπουν ότι τη διαδικασία ακύρωσης θα ακολουθήσει το 20% των Βεβαιώσεων Παραγωγού που έχουν ήδη εκδοθεί. Σε κάθε περίπτωση, ο ΔΑΠΕΕΠ έχει ήδη λάβει τις πρώτες λίστες δηλώσεων για απόσυρση, ώστε να εκκινήσει τη διαδικασία επιστροφής των ποσών. 

 

 

 

5 Οκτωβρίου 2021

energypress