Οι τελικοί κατάλογοι των συμμετεχόντων στους διαγωνισμούς αιολικών και φωτοβολταϊκών της 27ης Ιουλίου.

24 07 2020 | 09:03

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10.1. 2. και 13.2 των υπ’ αριθμ. 2/2020 και 3/2020 Προκηρύξεων, σας ενημερώνει για την έκδοση της υπ’ αριθμ. 1136/2020 Απόφασή της η οποία επισυνάπτεται στο παρόν e-mail, με την οποία καταρτίστηκαν οι Ακόλουθοι Οριστικοί Κατάλογοι:

Προκήρυξη 2/2020

Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV≤20MW)

 

Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας Ι.

Σύνολο έργων: 52

Συνολική Ισχύς: ~ 199,43 MW

 

Δημοπρατούμενη Ισχύς Κατηγορίας Ι: ~142,45 MW

 

Προκήρυξη 3/2020

Κατηγορία ΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος Pwind≤50 MW)

Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας ΙΙ.

 

Αριθμός έργων: 25

Συνολική Ισχύς: ~ 748,37 MW

 

Δημοπρατούμενη Ισχύς Κατηγορίας ΙΙ: 481,45 MW

 

Επισύναψη Απόφασης υπ’ αριθ. 1136/2020

 

Σύμφωνα με την Προκήρυξη, οι Συμμετέχοντες στο Στάδιο Β’ για την Ανταγωνιστική Διαδικασία Κατηγορίας ΙV θα ενημερωθούν και θα μπορούν να λάβουν μέρος στις εικονικές δημοπρασίες προκειμένου να εκπαιδευτούν στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.

 

Υπενθυμίζεται ότι οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 27 Ιουλίου ως εξής:

Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV≤20MW)

Δευτέρα 27 Ιουλίου και ώρα 10:00 – 10:30 π.μ.

 

Κατηγορία ΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος Pwind≤50 MW)

Δευτέρα 27 Ιουλίου και ώρα 12:00 – 12:30 π.μ.

 

ΔΤ ΡΑΕ

Συνοδευτικα Αρχεια