Στις 27 Ιουλίου οι διαγωνισμοί της ΡΑΕ για νέα αιολικά και φωτοβολταϊκά – Θα «βγούν» 482 Μεγαβάτ για κάθε τεχνολογία.

(upd: 18:50) Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η ΡΑΕ ανακοίνωσε την υπ’ αριθ. 834/2020 Απόφασή της - η οποία έχει σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης - για τη διενέργεια δύο (2) ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για Αιολικές και Φ/β εγκαταστάσεις:

· Κατηγορία Ι: Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος PPV ≤ 20 MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 482,03 MW)

· Κατηγορία ΙΙ: Αιολικοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος PWind ≤ 50MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 481,45 MW)

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων: Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, 17:00

Οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί από τους συμμετέχοντες προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη της Αρχής (Απόφαση ΡΑΕ .834/2020).

Θα υπάρξει νεότερη Ανακοίνωση της Αρχής για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων μόλις δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ).

Νωρίτερα το energypress έγραφε:

Στην απόφαση να πραγματοποιηθούν οι ανά τεχνολογία διαγωνισμοί, τόσο για αιολικά όσο και για φωτοβολταϊκά, στο τέλος Ιουλίου κατέληξε, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ενώ την ίδια κατεύθυνση είχε δώσει και το ΥΠΕΝ.

Οι επιτελείς του ΥΠΕΝ και η ΡΑΕ εξέτασαν όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης και αποφάσισαν να προχωρήσουν τώρα και όχι στο τελευταίο τρίμηνο του έτους που ήταν η άλλη εναλλακτική.

Ο Ιούνιος έχει ήδη αποκλειστεί καθώς οι αναγκαίες προθεσμίες δεν το επιτρέπουν. Μένει λοιπόν να αποφασιστεί αν οι επόμενοι ανά τεχνολογία διαγωνισμοί για εγκατάσταση νέων αιολικών και φωτοβολταϊκών θα πραγματοποιηθούν τον Ιούλιο ή θα παραπεμφθούν για το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Το βασικό κριτήριο για την επιλογή του χρόνου ήταν το αν υπάρχουν αρκετά ώριμα έργα για να κατέβουν στους διαγωνισμούς. Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τους διαχειριστές φάνηκε ότι για τα αιολικά υπάρχει δυναμικότητα για να καλύψει όλα τα Μεγαβάτ που θα βγούν, ενώ και για τα φωτοβολταϊκά έχει συγκεντρωθεί πλέον σημαντικό δυναμικό.

Η εκ του νόμου υποχρέωση της ΡΑΕ είναι να πραγματοποιήσει εντός του έτους ένα διαγωνισμό για τη διάθεση 482 Μεγαβάτ αιολικών και αντίστοιχα ένα διαγωνισμό για τη διάθεση 482 Μεγαβάτ φωτοβολταϊκών. Ιδανικά, πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να κατέβει τέτοιο πλήθος επενδυτικών σχεδίων ώστε να διατεθεί όλη η παραπανω ισχύς και να «μεταφραστεί», έτσι, σε υλοποιήσιμα έργα, το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις ΑΠΕ.

Στην τεχνολογία των αιολικών υπάρχει ένα δυναμικό περίπου 300 Μεγαβάτ που συμμετείχε στο διαγωνισμό του Δεκεμβρίου της ΡΑΕ και δεν έχει πάρει τιμή. Το δυναμικό αυτό συγκροτεί μια ικανή δεξαμενή ώριμων έργων που μπορεί να στηρίξει το διαγωνισμό, δεξαμενή η οποία είναι βέβαιον ότι έχει ενισχυθεί (και θα ενισχυθεί περαιτέρω) με νέα Μεγαβάτ. Ως εκ τούτου εκτιμάται ότι στα αιολικά ο διαγωνισμός θα έχει τη μέγιστη συμμετοχή.

Στην τεχνολογία των φωτοβολταϊκών εκτιμάται ότι τα ώριμα έργα είναι λιγότερα.

 

 

20 Mαϊου 2020

energypress