Οι επενδυτές είναι σε αναμονή, να δημιουργηθεί άμεσα το πλαίσιο για την αποθήκευση - Τι είπαν οι φορείς της αγοράς στην ημερίδα της ΡΑΕ

Ως σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας στο ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα υποδέχθηκε η αγορά την παρουσίαση της μελέτης για το θέμα που εκπόνησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για λογαριασμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα κατέθεσαν προτάσεις και προβληματισμούς για τα επόμενα βήματα προς την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου για τον κλάδο της αποθήκευσης. 

Να σημειώσουμε σε όλα τα πιθανά σενάρια που απαριθμούνται στην μελέτη του ΕΜΠ, απαραίτητη κρίνεται η εγκατάσταση έργων αποθήκευσης ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, προκειμένου να επιτευχθεί η περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ, ενώ ταυτόχρονα η αποθήκευση παρέχει οικονομικά οφέλη σε όλα τα πιθανά σενάρια.

Εκ μέρους της αγοράς, στην ηλεκτρονική ημερίδα της ΡΑΕ συμμετείχαν ο Γιώργος Περιστέρης από τον ΕΣΗΑΠΕ, ο Κωνσταντίνος Αθανασιάδης από τον ΕΣΕΠΗΕ, ο Γιώργος Κούβαρης από τον ΕΣΑΗ, ο Παναγιώτης Παπασταματίου από την ΕΛΕΤΑΕΝ, ο Κωνσταντίνος Βασιλικός από τον ΕΣΜΥΕ, ο Δρ Στέλιος Λουμάκης από τον ΣΠΕΦ και ο Σωτήρης Καπέλλος από τον ΣΕΦ. 

 

Γιώργος Περιστέρης, πρόεδρος ΕΣΗΑΠΕ

 

Την ικανοποίησή του για την ποιότητα της μελέτης του ΕΜΠ εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΕΣΗΑΠΕ Γιώργος Περιστέρης, υπογραμμίζοντας την αρτιότητά της και την επιστημονικότητά της. Έχουν υπάρξει και προηγούμενες μελέτες, κάποιες μάλιστα τις έχουν κάνει μέλη του ΕΣΗΑΠΕ, είπε ο κ. Περιστέρης που ίσως δεν είχαν μπεί σε τέτοιο βάθος όπως η παρούσα, σε κάθε περίπτωση όμως δεν έτυχαν της απαιτούμενης προσοχής από προηγούμενες ηγεσίες του ΥΠΕΝ.

Συμπληρωματικά στα δεδομένα και συμπεράσματα της μελέτης του ΕΜΠ, ο κ. Περιστέρης ανέφερε πως Το Υπουργείο Ανάπτυξης θα πρέπει να επεξεργαστεί τα επιπλέον οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τον πολλαπλασιαστή 1,8 έως 2 που θα έχουν επενδύσεις τύπου αντλησιοταμίευσης λόγω της πολύ μεγάλης εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Μάλιστα αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η Ελλάδα ούτε παραγωγός φυσικού αερίου είναι, ούτε πρόκειται να γίνει παραγωγός μπαταριών, μια τέτοια προσθήκη κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να φανεί πόσο οικονομικά ωφέλιμη είναι η προώθηση της αποθήκευσης, βασικό συστατικό της οποίας θα είναι η τεχνολογία της αντλησιοταμίευσης.

Αναφερόμενος ωστόσο στην τεχνολογία των μπαταριών, ο κ. Περιστέρης επισήμανε πως και εκεί το κόστος της περιβαλλοντικής διαχείρισης των μπαταριών (μετά από 10 – 12 χρόνια λειτουργίας) θα μπορούσε να είναι ελληνικής συμμετοχής, και να έχει εγχώρια προστιθέμενη αξία, μιας και πρόκειται για ένα ζήτημα που “θα το βρούμε στο δρόμο μας”, όπως χαρακτηριστικά είπε.

Ανέφερε επίσης ότι επειδή το 2025 είναι “αύριο” και επειδή τα έργα αντλησιοταμίευσης έχουν πολύ μεγάλο χρόνο υλοποίησης, θα πρέπει να ξκαθαριστεί το πλαίσιο, έτσι ώστε η επενδυτική απόφαση από τους επενδυτές να μπορεί να παρθεί εντός του 2020, θέτοντας ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα, ουτως ώστε να μπορεί να ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων αρχές του 2021.

 

Κωνσταντίνος Αθανασιάδης, Πρόεδρος ΕΣΕΠΗΕ

Την σημασία της αποθήκευσης ενέργειας για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επανέλαβε και από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Αθανασιάδης πρόεδρος του ΕΣΕΠΗΕ, αναφέροντας πως συνιστά ένα σημαντικό εργαλείο στην παροχή φορτίου αιχμής με γρήγορη απόκριση όταν αυτό χρειάζεται αλλά και στην γρήγορη παροχή και αντικατάσταση ισχύος για να αντιμετωπιστεί κάπου ένα πρόβλημα.

Σε αυτήν την κατεύθυνση χρειάζεται να προωθηθούν οι κατάλληλες ρυθμιστικές αλλαγές, όπως παράδειγμα στην περίπτωση της αντλησιοταμίευσης, όπου αντιμετωπίζεται περισσότερο ως προμήθεια και λιγότερο ως παραγωγή, όπως ανέφερε ο ίδιος.

 

Γιώργος Κούβαρης, πρόεδρος ΕΣΑΗ

“Βαδίζουμε ολοταχώς προς μια νέα αγορά ενέργειας που βασικό στοιχείο είναι ο εξηλεκτρισμός των πάντων, Τα έξπυνα σπίτια, έξυπνες πόλεις η έξπυνη κατανάλωση θα γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας. Αυτά όλα θα δώσουν άμεσα οφέλη στον καταναλωτή αλλά και ώθηση στην οικονομία που σήμερα την χρειάζεται επιτακτικά”, ανέφερε χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος του ΕΣΑΗ Γιώργος Κούβαρης.

Όρος για να μπορέσει να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα είναι η ύπαρξη άφθονης και φθηνής ενέργειας. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ανάπτυξη και αξιοποίηση συστημάτων αποθήκευσης. Από την πλευρά του ο ΕΣΑΗ εστιάζει την ανάγκη υποστήριξης της πολιτείας σε τέτοιες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Ο πρόεδρος του ΕΣΑΗ πρόσθεσε ακόμη, πως η αγορά και η πολιτεία θα πρέπει να εστιάσουν σε ώριμες και υλοποιήσιμες λύσεις, με γνώση πως οι διαφορετικές τεχνολογίες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ανταγωνιστικά. Όπως υπογραμμίζεται και στην μελέτη που εκπόνησε το ΕΜΠ για λογαριασμό της ΡΑΕ, η συνδυασμένη ανάπτυξη των επιμέρους τεχνολογιών δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα για το σύστημα.

 

Παναγιώτης Παπασταματίου, Πρόεδρος ΕΛΕΤΑΕΝ

Στην ανάγκη διαμόρφωσης κατάλληλων κινήτρων που θα πυροδοτήσουν την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στάθηκε ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ Παναγιώτης Παπασταματίου. Ειδικότερα, τόνισε πως η συζήτηση για την αποθήκευση ενέργειας ξεκινάει επί τη βάσει ορισμένων δεδομένων. Ένα από αυτά είναι η αποδεδειγμένη πλέον -εδώ και δύο χρόνια- οικονομικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά αιολικά και φωτοβολταϊκά.

Η μελέτη του ΕΜΠ έρχεται να αποδείξει πως η οικονομικότητα αυτή μπορεί να αποφέρει όφελος στον καταναλωτή.

Ωστόσο παρότρυνε την αρμόδια αρχή και τους συμμετέχοντες της αγοράς να καταπιαστούν σε μεταγενέστερο χρόνο και με πιο μακροοικονομικούς δείκτες προκειμένου να επιτευχθούν και μια σειρά άλλοι στόχοι όπως η απασχόληση, που σήμερα δεν λαμβάνονται στο μέγιστο υπόψη, από άποψη επεξεργασίας και αποτύπωσης δεδομένων.

 

Κωνσταντίνος Βασιλικός, Πρόεδρος ΕΣΜΥΕ

“Προσανατολίζει την αποθήκευση στο να έχει περισσότερη αξία στην ευστάθεια του συστήματος κι όχι στην απορριπτόμενη ενέργεια”, ανέφερε μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΕΣΜΥΕ Κωνσταντίνος Βασιλικός, μιλώντας στην ηλεκτρονική ημερίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Ειδικότερα, στάθηκε στο θέμα της αξιοποίησης της απορριπτόμενης ενέργειας, αναφέροντας πως σε μεταγενέστερο χρόνο θα πρέπει να απασχολήσουν και τεχνικής φύσεως ζητήματα. Ενδεικτικά ανέφερε το ζήτημα με το τεχνικά ελάχιστο όριο του συστήματος, όπου υπογράμμισε πως κατά την άποψη του θα πρέπει να είναι αρκετά χαμηλό για να μπορεί να ανταποκριθεί.

Δεύτερο ζήτημα είναι η συνάφεια αποκεντρωμένων συστημάτων και κεντρικού συστήματος, καθώς η απορριπτόμενη ενέργεια αφορά κυρίως τα πρώτα και τίθεται το ζήτημα ικανότητα διαχείρισης της εν λόγω ποσότητας από το κεντρικό σύστημα και κατά συνέπεια απορρόφησής της από τα κεντρικά συστήματα αποθήκευσης.

Τέλος, συμμεριζόμενος την άποψη άλλων συμμετεχόντων, ανέφερε πως θα πρέπει να δοθεί χώρος σε όλες τις τεχνολογίες και μάλιστα στην περίπτωση των νησιών θα πρέπει να δούμε επανάληψη του παραδείγματος της Ικαρίας σε συνδυασμό με μπαταρίες.

 

Στέλιος Λουμάκης, Πρόεδρος ΣΠΕΦ

Στην μείωση των προβλεπόμενων περικοπών απορρόφησης ενέργειας από ΑΠΕ, από 20% σε παλαιότερες μελέτες σε 2% στην τωρινή, στάθηκε ιδιαίτερα ο πρόεδρος του ΣΠΕΦ Στέλιος Λουμάκης σε σύντομο σχολιασμό του για τα αποτελέσματα της μελέτης του ΕΜΠ σχετικά με την αποθήκευση ενέργειας. Το σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό εν συγκρίσει με παλαιότερες μελέτες είναι προϊόν της σταδιακής απόσυρσης του λιγνίτη και της αξιοποίησης μπαταριών και αντλησιοταμίευσης, βάσει των σεναρίων της μελέτης.

Επιπρόσθετα, ο κύριος Λουμάκης αναφέρθηκε στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η κρίση του κορωνοϊού με σημαντικές μεταβολές στην ζήτηση ενέργειας, υπογραμμίζοντας πως ενδεχομένως χρειαστεί στο μέλλον να αναθεωρηθούν ορισμένα δεδομένα, βάσει των οποίων σήμερα διαμορφώνονται τα σενάρια της μελέτης.

Ωστόσο, και σε αυτήν την περίπτωση παραμένει επίκαιρο το γενικό συμπέρασμα που δείχνει την ανάγκη ανάπτυξης συστημάτων αποθήκευσης στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, ως αναπόσπαστο κομμάτι της ενεργειακής μετάβασης σε ένα καθαρό ενεργειακό μίγμα.

 

Σωτήρης Καπέλλος, πρόεδρος ΣΕΦ

Ο Σωτήρης Καπέλλος, πρόεδρος του ΣΕΦ αναφέρθηκε σε ορισμένα ζητήματα που θα πρέπει να τύχουν προσοχής τόσο στη διαδικασία της επερχόμενης διαβούλευσης όσο και συνολικότερα στην διαδικασία διαμόρφωσης του ρυθμιστικού πλαισίου.

Το ένα είναι η αποθήκευση behind the meter και η αποθήκευση σε συνθήκες target model, αναφέροντας πως αν αυτά ληφθούν υπόψη τότε η αποθήκευση στο σύστημα όσο το δυνατόν περιορίζεται και επομένως μεταβάλλονται τα δεδομένα σε ότι αφορά τα μεγέθη αποθήκευσης.

Έτερο ζήτημα είναι η δυνατότητα ενός παραγωγού να εγκαταστήσει σήμερα μονάδα αποθήκευσης πλάι στο πάρκο του και ποια είναι η προβλεπόμενη διαδικασία.

Τέλος, έκανε διάκριση ανάμεσα στις μπαταρίες και την αντλησιοταμίευση, λέγοντας πως οι μπαταρίες είναι σημαντικές για τις επικουρικές υπηρεσίες έναντι των μονάδων αντλησιοταμίευσης που συνιστούν μονάδες βάσης. Μια διάκριση που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό των υποδομών αποθήκευσης και του αντίστοιχου πλαισίου.

 

15/05/2020

energypress