Τσικνάκου: Χρειάζεται αποτίμηση επικουρικών υπηρεσιών για την αντλησιοταμίευση.

16 07 2019 | 09:30

Στη σημασία και τα προαπαιτούμενα για τα αντλησιοταμιευτικά αναφέρθηκε η Γιούλα Τσικνάκου, διευθύντρια υδροηλεκτρικών έργων της Τέρνα Ενεργειακή, κατά το σημερινό συνέδριο της A Energy.


Όπως τόνισε η ίδια, τα αντλησιοταμιευτικά είναι έργα εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα, αναμένονται 50% περισσότερα αντλησιοταμιευτικά παγκοσμίως ως το 2030 με βάση την IRENA. Ιδανικές μονάδες για την αντιμετώπιση των μεταβολών της ζήτησης.


Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τερνα Ενεργειακής, η αποθήκευση χρειάζεται για να γλιτώσουμε τις απορρίψεις επενδύσεων της τάξης των 100 εκατ. ευρώ ετησίως ως το 2030 αλλά και για την ευστάθεια του συστήματος, ενώ χαρακτηρίζεται ως κλειδί για τη λειτουργία και των ΑΠΕ και των θερμικών μονάδων. 


Η Τέρνα προωθεί την κατασκευή δύο αντλησιοταμιευτικών, της Αμφιλοχίας (502 εκατ. ευρώ) και του Αμαρίου (280 εκατ. ευρώ) που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Στην περίπτωση του αντλησιοταμιευτικού της Αμφιλοχίας το έργο είναι PCI, με 680 MW παραγωγή και 730 άντληση. Η εγχώρια προστιθέμενη αξία εκτιμάται στα 400 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την κα Τσικνάκου, απαιτείται ένα πλάισιο τιμολόγησης, ενώ το target model δεν θα μπορεί να υποστηρίξει τα έργα αν δεν αποτιμηθούν οι επικουρικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με σχετική μελέτη, το έργο χρειάζεται 80 εκατ. ευρώ το χρόνο, από την αγορά παίρνει 20 εκατ. αλλά προσφέρει μη αποτιμημένες υπηρεσίες 146 εκατ. ευρώ ετησίως. 


Όσον αφορά το Αμάρι, υπογραμμίστηκε ότι νέα μελέτη απέδειξε την αναγκαιότητα του έργου για το σύστημα της Κρήτης, ενώ η κα Τσικνάκου επισήμανε τις καθυστερήσεις στην αδειοδότησή του.

 

 

16 Ιουλίου 2019

energypress