Οι επενδύσεις του ΔΕΔΔΗΕ στην ψηφιοποίηση ανοίγουν το δρόμο για μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ.

02 12 2020 | 08:46

Η μετάβαση σε μια ενεργειακή αγορά που θα συνδυάζει την επίτευξη υψηλών περιβαλλοντικών προδιαγραφών, με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε χαμηλό κόστος, είναι η πρόκληση που μοιράζονται όλες οι εταιρίες του κλάδου, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιο Μάνο, που μίλησε πρόσφατα στο συνέδριο Renewable & Storage Forum του energypress..

Ο ίδιος επισήμανε ότι τα δίκτυα βρίσκονται εδώ και αρκετό καιρό στο επίκεντρο του ενεργειακού σχεδιασμού σε εθνικό αλλά και πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς αποτελούν το βασικό πυλώνα για την αξιοποίηση του δυναμικού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με αποτέλεσμα οι προκλήσεις για τους Διαχειριστές της Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (DSOs) να είναι σήμερα μεγαλύτερες από ποτέ.

Στα πλαίσια αυτά, ο κ. Μάνος περιέγραψε πως προετοιμάζεται ο ΔΕΔΔΗΕ για να ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις προκλήσεις και ποιες είναι οι πρωτοβουλίες του στο πλαίσιο του «πράσινου» ενεργειακού του σχεδιασμού.

Η Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ, έχοντας συμπληρώσει τον πρώτο χρόνο από την ανάληψη των καθηκόντων της, έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή και υλοποιεί το νέο της επιχειρησιακό σχεδιασμό. Από την πρώτη στιγμή τέθηκε ένας βασικός στόχος, ο μετασχηματισμός του ΔΕΔΔΗΕ σε έναν σύγχρονο Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Έναν Διαχειριστή που θα μπορέσει να διευκολύνει και να επιταχύνει τη μετάβαση της ελληνικής αγοράς ενέργειας σε μια αγορά ενεργών καταναλωτών  και νέων φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, υλοποιώντας ταυτόχρονα με επιτυχία όλους τους στόχους του ΕΣΕΚ (Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα). Με μια νέα οργανωτική δομή και ανανεωμένη διοικητική ομάδα, ο ΔΕΔΔΗΕ εκσυγχρονίζεται και ψηφιοποιείται σε τρια βασικά επίπεδα, στην εσωτερική του οργάνωση και λειτουργία, στο δίκτυο και στις παρεχόμενες υπηρεσίες του. 

Ο εκσυγχρονισμός στο επίπεδο της εσωτερικής του λειτουργίας έχει ήδη φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ταχύτητα ανταπόκρισης του στις συνδέσεις ΑΠΕ. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2020, ο ΔΕΔΔΗΕ ανταποκρίθηκε σε τριπλάσια αιτήματα για συνδέσεις ΑΠΕ στο δίκτυο συγκριτικά με ολόκληρο το έτος 2019, τόσο σε πλήθος όσο και σε ισχύ.

Στην καρδιά του «πράσινου» σχεδιασμού μας όμως βρίσκεται το δίκτυο όπου ο ΔΕΔΔΗΕ υλοποιεί ταυτόχρονα πάρα πολλά έργα τεχνολογικής αναβάθμισης και δημιουργεί τις κατάλληλες υποδομές. Πραγματοποιήθηκε η απαραίτητη προεργασία για το roll out των έξυπνων μετρητών, υλοποιούνται έργα όπως το GIS, τα συστήματα SCADA αλλά και ένα μεγάλο πλήθος νέων καινοτόμων εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων που ψηφιοποιούν τη λειτουργία όλου του δικτύου, μετατρέποντάς το σταδιακά σε ένα έξυπνο δίκτυο, ικανό να διαχειριστεί με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο την αυξημένη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αλλά και όλες τις προκλήσεις από τη διεσπαρμένη παραγωγή.

Ταυτόχρονα, ο ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου, ως Διαχειριστής ΜΔΝ (Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών), συμμετέχει στο σχέδιο για τη μετατροπή του Ηλεκτρικού Συστήματος της Αστυπάλαιας σε «πράσινο» νησί. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική εισήγηση, προτάθηκε η Αστυπάλαια ως ένα από τα τρία Ηλεκτρικά Συστήματα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών προκειμένου να αναπτυχθούν ειδικά Πιλοτικά Έργα ΑΠΕ με μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ άνω του 60% και έχει ήδη προχωρήσει στην εκπόνηση σχετικής μελέτης.

Παράλληλα, πρόσφατα ανακοινώθηκε και η ανάπτυξη ηλεκτροκίνησης στην Αστυπάλαια με σχετικές επενδύσεις της Volkswagen. Τελικός στόχος του όλου έργου είναι να συνδυαστεί η ηλεκτροκίνηση με Ανανεώσιμες Πηγές και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, που θα εξασφαλίσουν σε μεγάλο βαθμό την ενεργειακή αυτονομία του νησιού. 

Όπως τόνισε ο κ. Μάνος, η ολοκλήρωση όλων αυτών των έργων είναι καθοριστικής σημασίας για το μέλλον της ελληνικής ενεργειακής αγοράς, είναι απαραίτητη για την επίτευξη όλων των εθνικών ενεργειακών μας στόχων, είναι μονόδρομος για την παροχή νέων καινοτόμων υπηρεσιών προς τον τελικό καταναλωτή και την αναβάθμιση της ενεργειακής του συμπεριφοράς.

Η ψηφιοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ ανοίγει το δρόμο για τη μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ, για τη δημιουργία έξυπνων νησιών, για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης αλλά και για το μετασχηματισμό του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα ενεργό, ευέλικτο και αμφίδρομο σύστημα.

 

 

2 Δεκεμβρίου 2020

energypress