Μπιστόλα (ΔΕΗ): Απαραίτητη η λειτουργία χρηματιστηρίου PPAs – Προβληματική η επιβολή περιορισμών στην έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

24 07 2023 | 00:20

Η άρση των περιορισμών στην αγορά των ΑΠΕ και τη λειτουργία χρηματιστήριου PPAs στην Ελλάδα θα μπορούσε να συμβάλλει καταλυτικά στην ευρύτερη καθιέρωση τέτοιων συμβολαίων, σημειώνει σε δηλώσεις της στο Lawyer και τη δημοσιογράφο Αλεξιάννα Τσότσου η κα. Ασημίνα Μπιστόλα, Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με την κα. Μπιστόλα «δυσκολία στην κατάστρωση των PPAs δημιουργεί, σήμερα, η νομοθεσία για την επιβολή περιορισμών στην έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και ο μηχανισμός πλαφόν στα έσοδα από την αγορά επόμενης μέρας. Για την ευρύτερη καθιέρωσή τους είναι απαραίτητη η περαιτέρω εξειδίκευση του ελληνικού ρυθμιστικού πλαισίου, η ορθή εφαρμογή και λειτουργία χρηματιστηρίου PPAs στην Ελλάδα, ενδεχομένως δε και η διάδοση της εμπορευσιμότητας των ελληνικών guarantees of origin (Gos)».

Όπως εξηγεί η κα. Μπιστόλα, «με εξαίρεση ελάχιστες διατάξεις (λ.χ. αρ. 7 παρ. 1 ν. 4425/2016, ΥΑ για το πλαίσιο προτεραιότητας, ν. 4514/2018/MIFID II), τα διμερή συμβόλαια αγοράς η/ε, η δομή τους και οι ειδικές ρήτρες που περιέχουν δεν ρυθμίζονται ειδικά στο ελληνικό δίκαιο. Ιδίως τα εικονικά (virtual PPAs), αποτελούν συμβατικά εργαλεία με τεχνικές και εμπορικές πολυπλοκότητες, για τη διευθέτηση των οποίων λαμβάνονται υπόψη αρκετές παράμετροι, πάντα σε συνάρτηση με τη διάθεση ανάληψης ρίσκου από τα μέρη και με τελικό κριτή της λογικής της κατανομής των κινδύνων τον χρηματοδότη του έργου ΑΠΕ. Κάποιοι ενδιαφερόμενοι για μεγαλύτερη ασφάλεια προσφεύγουν στις τυποποιημένες συμβάσεις PPA του EFET, αλλά και σε χρήση των συμβάσεων ISDA».  

 

 

 

σ