Μια νέα παγκόσμια συμφωνία για την απαγόρευση της αλιείας στον Αρκτικό Ωκεανό.

07 10 2018 | 09:04

Χθες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, η Δανία, η Ισλανδία, η Ιαπωνία, η Δημοκρατία της Κορέας, η Νορβηγία, η Ρωσική Ομοσπονδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν στην απαγόρευση της αλιείας στον Αρκτικό Ωκεανό.

Συνολικά, οι χώρες αυτές αποτελούν το 75% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε στη Γροιλανδία, αναφέρει ότι η εμπορική αλιεία στην ανοικτή θάλασσα του Κεντρικού Αρκτικού Ωκεανού θα απαγορευθεί, μέχρι οι επιστήμονες να επιβεβαιώσουν ότι μπορεί να γίνει με βιώσιμο τρόπο.

Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ όταν και τα δέκα μέρη την επικυρώσουν.

Ο κ. Karmenu Vella, Επίτροπος αρμόδιος για το Περιβάλλον, την Θάλασσα και την Αλιεία, δήλωσε: «Αυτή η ιστορική συμφωνία έγινε δυνατή μόνο χάρη στην ισχυρή δέσμευση και την ηγεσία που έδειξαν όλα τα μέρη. Δείχνει τις δυνατότητες επιτυχίας, όταν υπάρχει μια ισχυρή αίσθηση κοινού σκοπού

Η περιοχή της Αρκτικής θερμαίνεται σχεδόν τρεις φορές περισσότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, γεγονός που προκαλεί μεταβολή στο μέγεθος και τη διασπορά των ιχθυαποθεμάτων.  Σαν αποτέλεσμα, η ανοικτή θάλασσα της Αρκτικής θα μπορούσε να γίνει πιο ελκυστική για την εμπορική αλιεία μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Ο Karmenu Vella πρόσθεσε: «Η έλλειψη προστασίας της Αρκτικής ήταν ένα σημαντικό κενό στη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών. Σήμερα, δεσμευτήκαμε όλοι να προστατεύσουμε αυτό το εύθραυστο θαλάσσιο οικοσύστημα για τις μελλοντικές γενιές. Καλώ όλα τα Μέρη να προχωρήσουν γρήγορα στην επικύρωση αυτής της σημαντικής συμφωνίας.»

Η συμφωνία αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της μελλοντικής αλιείας.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, τα Ηνωμένα Έθνη ολοκλήρωσαν την πρώτη τους σύνοδο για τη δημιουργία μιας διακυβερνητικής, νομικά δεσμευτικής συνθήκης για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στους ωκεανούς. Η δεύτερη σύνοδος έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2019.

Πρόσφατα, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε την υποστήριξή της για την προστασία του 30% των παγκόσμιων ωκεανών σε μια προσπάθεια προστασίας της θαλάσσιας ζωής.

5 Οκτωβρίου  2018

Της Rachel Cooper

Πηγή Climate Action