Μείωση πάνω από 20% στις σταθερές ταρίφες των μικρών αιολικών πάρκων προδιαγράφει το ΥΠΕΝ

24 01 2019 | 07:43

Σημαντική πρόκειται να είναι η μείωση που αναμένεται να θεσπίσει το ΥΠΕΝ στις Τιμές Αναφοράς, δηλαδή στις σταθερές ταρίφες, των μικρών αιολικών πάρκων (κάτω από 3 MW ή κάτω από 6 MW όταν πρόκειται για ενεργειακές κοινότητες) που θα «χτίζονται» από το νέο έτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μείωση, σε σχέση με τα 98 ευρώ ανά Μεγαβατώρα που ισχύει σήμερα, θα είναι πάνω από 20%.

Στη νέα τιμή θα καταπίπτουν και τα έργα που έχουν «κλειδώσει» την ταρίφα των 98 ευρώ αλλά δεν θα καταφέρουν να ηλεκτριστούν μέχρι το τέλος του 2020.

Σε αυτή την κατηγορία πάρκων, με κλειδωμένες δηλαδή ταρίφες που πρέπει να ηλεκτριστούν μέχρι τέλος του 2020 συγκαταλέγονται και τα μεγάλης δυναμικότητας έργα που «ακουμπάνε» στο καλώδιο Πολυποτάμου – Νέας Μάκρης και εκείνα τα οποία το 2016 πρόλαβαν και υπέγραψαν Συμβάσεις Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ).

Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες του energypress, πρόθεση του ΥΠΕΝ είναι τα μεγάλα αυτά πάρκα, εάν δεν μπορέσουν να ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα, να εκπίπτουν σε ακόμα χαμηλότερες ταρίφες ή να συνδέεται πλέον η τιμή τους με τις τιμές που θα προκύπτουν από τους διαγωνισμούς.

Ως γνωστόν στο ΥΠΕΝ έχει δημιουργηθεί «Επιτροπή Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.». Αποστολή της είναι να μελετήσει τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του πλαισίου στήριξης των ΑΠΕ, όπως αποτυπώθηκε στο νόμο 4414 του 2016 και να υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό.

Η Επιτροπή εκτιμάται ότι θα υποβάλλει το πόρισμά της περί το Μάρτιο.

Πρώτη δουλειά της Επιτροπής είναι να αναμορφώσει (αφενός μεν προσθέτοντας και άλλες κατηγορίες, αφετέρου δε αλλάζοντας όπου χρειάζεται τις Τιμές Αναφοράς) τον σχετικό Πίνακα του Νόμου, όπου ορίζονται οι Τιμές Αναφοράς, δηλαδή οι ταρίφες με τις οποίες αμείβονται οι παραγωγοί ΑΠΕ που δεν υποχρεώνονται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς.

Όπως προαναφέρθηκε, στις αλλαγές που έχουν «κλειδώσει» περιλαμβάνεται η μείωση της ταρίφας των 98 ευρώ ανά MWh. Με την πτώση στα κόστη παραγωγής, όπως άλλωστε αποτυπώνονται και στα αποτελέσματα των διαγωνισμών, η τιμή αυτή θεωρείται πολύ υψηλή και θα «εξορθολογιστεί».

Ο Πίνακας θα τροποποιηθεί επίσης για να συμπεριλάβει την ειδική κατηγορία των Ενεργειακών Κοινοτήτων. Ως γνωστόν οι Ενεργειακές Κοινότητες έχουν κατ΄ εξαίρεση τη δυνατότητα να «χτίσουν» αιολικά πάρκα έως 6 MW και φωτοβολταϊκά πάρκα έως 1 MW χωρίς να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς.

Σχετικά με την τιμή στην οποία θα αγοράζεται το ρεύμα των ενεργειακών κοινοτήτων, η κατεύθυνση που έχει δοθεί είναι να εξασφαλίζουν ένα 5 με 10% πάνω από τη μέση τιμή των ανταγωνιστικών διαδικασιών.

 

 

 

24 Ιανουαρίου 2019

Πηγή: energypress