«Κλειδί» για τα πρώτα βήματα της αγοράς υδρογόνου η δυνατότητα έγχυσης στα υφιστάμενα δίκτυα αερίου – Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός και οι παρατηρήσεις της αγοράς προς τον ΔΕΣΦΑ

Ώθηση για την ανάπτυξη της αγοράς υδρογόνου και ιδίως των μονάδων παραγωγής μπορεί να δώσει η προώθηση του «blending» στα δίκτυα φυσικού αερίου κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα με φορείς της αγοράς να υπογραμμίζουν την ανάγκη να επιταχυνθεί η σχετική διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι το σχετικό ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο που εγκρίθηκε πρόσφατα προβλέπει την ανάμειξη υδρογόνου στα υφιστάμενα δίκτυα αερίου σε ποσοστό 2%, πράγμα που για τα δεδομένα της Ελλάδας, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, συνεπάγεται μια δυναμικότητα ηλεκτρόλυσης της τάξης των 70-80 MW.

 

Αν και πρόκειται για μικρά «νούμερα» που σίγουρα χρειάζεται να αυξηθούν για να κάνουμε λόγο για μια ολοκληρωμένη αγορά, εντούτοις, καλύπτουν τα σχέδια που έχουν εξαγγελθεί για την δημιουργία μονάδων ηλεκτρόλυσης για την παραγωγή «πράσινου» υδρογόνου. Υπό αυτό το πρίσμα, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, το Υπουργείο ενόψει και της θέσπισης του σχετικού πλαισίου για την παραγωγή και διάθεση υδρογόνου, διάκειται θετικά στην προοπτική του «blending» και αναμένεται να το στηρίξει.

Σημειώνεται ότι υπήρξαν έντονες διαβουλεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με το blending και σε ποιο ποσοστό αυτό θα εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τους διαχειριστές να προκρίνουν μια μεγαλύτερη ποσόστωση, της τάξης του 10% για να έχει νόημα από άποψη αγοράς και οικονομικών. Η προσέγγιση της Κομισιόν και του Ευρωκοινοβουλίου, όπως μεταφέρουν πηγές με γνώση των συζητήσεων, προκρίνει την δημιουργία ενός νέου δικτύου υδρογόνου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με ορισμένη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και στη βάση αυτή περιόρισε το blending στο 2%.

Στην ελληνική περίπτωση, ο ΔΕΣΦΑ συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό ενός δικτύου υδρογόνου, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τέτοια έργα πρέπει να τύχουν ευρωπαϊκής στήριξης και χρηματοδότησης, καθώς σε διαφορετική περίπτωση και με την «ανυπαρξία» δομημένης αγοράς για την ώρα, η υλοποίηση τους θα επιφέρει υπέρμετρη επιβάρυνση για τους τελικούς καταναλωτές. Χρειάζεται να σημειωθεί ότι η έγχυση υδρογόνου στα δίκτυα φυσικού αερίου σε ποσοστό 2% δεν εμφανίζει καμία τεχνική δυσκολία καθώς δεν απαιτούνται αλλαγές ούτε στο δίκτυο αυτό καθ’ αυτό ούτε και στις εγκαταστάσεις των τελικών χρηστών. Μάλιστα, όπως αναφέρουν φορείς της αγοράς, η υλοποίηση του 2% θα μπορούσε να συνοδευτεί με την θέσπιση πράσινων πιστοποιητικών υδρογόνου, ως ένα ακόμη βήμα στήριξης και προώθησης της αγοράς στα πρώτα της βήματα.

Όπως προαναφέρθηκε, ο Διαχειριστής εμφανίζεται σύμφωνος στην προοπτική του blending και μάλιστα σε ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό, καθώς όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, οι υφιστάμενες προδιαγραφές του ελληνικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου επιτρέπουν έως και 10% χωρίς σοβαρές τροποποιήσεις.

Ωστόσο, η αγορά του κλάδου, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξουν πιο συγκεκριμένες ενέργειες και από την πλευρά του προκειμένου να προχωρήσει ακόμη και στα επίπεδα που προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, καθώς κάτι τέτοιο δύναται να «ξεκλειδώσει» μια σειρά έργα αλλά και συνολικότερα να συμβάλει στην περαιτέρω ωρίμανση της αγοράς, διαμορφώνοντας μια πρώτη καταναλωτή βάση.

Αξίζει να αναφερθεί ότι πρόσφατα η κυβέρνηση της Πορτογαλίας προχώρησε στην προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού για την ανάμειξη υδρογόνου και βιομεθανίου στο εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου της χώρας. Το ανώτατο όριο τιμών έχει προσδιοριστεί στα  127€/MWh για το ανανεώσιμο υδρογόνο και 62€/MWh για το βιομεθάνιο και η τιμή της δημοπρασίας θα προκύψει φθίνουσα ως το σημείο που δεν υπάρχουν χαμηλότερες προσφορές.

 

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα, η εν λόγω δημοπρασία έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την ενσωμάτωση ανανεώσιμων αερίων και αερίων χαμηλών εκπομπών άνθρακα στο εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου με την συμμετοχή των Διαχειριστών των συστημάτων μεταφοράς και διανομής αερίου της χώρας. Οι δημοπρασίες αφορούν ποσότητες έως 150 GWh βιομεθανίου και 120 GWh υδρογόνου σε ετήσια βάση.

(φωτογραφία: freepik.com)