Κίνδυνος για την ευστάθεια του συστήματος από τα «μικρά» φωτοβολταϊκά – Διάταξη του ΥΠΕΝ για επαναρρύθμιση των διακοπτών τους

Μείζων κίνδυνος για την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος, προκύπτει από το γεγονός ότι οι διακόπτες των «μικρών» φωτοβολταϊκών στο δίκτυο διανομής έχουν υψηλή ευαισθησία στις μεταβολές της τάσης, με συνέπεια να είναι τότε πιθανό να «χαθεί» απότομα ένα αρκετά μεγάλο χαρτοφυλάκιο αποκεντρωμένης παραγωγής. 

Όπως σημειώνουν στελέχη του ΑΔΜΗΕ το θέμα είναι κρίσιμο, ενώ θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Για αυτό και στη συνάντηση της προηγούμενης Τρίτης, 18 Μαρτίου, των δύο Διαχειριστών με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ και τη ΡΑΑΕΥ, αποφασίστηκε να προωθηθεί νομοθετική πρωτοβουλία από το υπουργείο, ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση μπλακάουτ που μπορεί να προκαλέσει μία τέτοια αιφνίδια απώλεια ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού.

Με τη διάταξη, θα υποχρεώνονται οι κάτοχοι των φωτοβολταϊκών να προχωρήσουν σε επαναρρύθμιση των διακοπτών των συστημάτων τους, ώστε αυτοί να αποκτήσουν μεγαλύτερη «ανοχή» και να μην θέτουν εκτός δικτύου τα φωτοβολταϊκά, κάθε φορά που συμβαίνουν τέτοια παροδικά συμβάντα. Σύμφωνα με τα στελέχη του ΑΔΜΗΕ, η διαδικασία είναι απλή και ο τεχνικός δεν θα χρειαστεί λίγα λεπτά για την επαναρρύθμιση, όταν θα επισκεφθεί το πάρκο. 

Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι, με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις, οι διακόπτες των φωτοβολταϊκών ανοίγουν (αποκόπτοντας τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής) ακόμη και με μικρές μεταβολές της τάσης (π.χ. βυθίσεις) οι οποίες διαρκούν κλάσματα του δευτερολέπτου. Τέτοια συμβάντα μπορεί να υπάρξουν με την απότομη μείωση της τάσης στο σύστημα μεταφοράς, η οποία μπορεί με τη σειρά της είναι πιθανό να προκληθεί από κεραυνούς σε γραμμές μεταφοράς του συστήματος ή στην περίπτωση που υπάρξει καπνός σε γραμμές, λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή. 

Η δεύτερη αιτία, δηλαδή καπνοί από πυρκαγιά, ήταν η αιτία που «πυροδότησε» την απώλεια «μικρών» φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος περί τα 800 Μεγαβάτ τον περασμένο Αύγουστο. Ανάλογο κρούσμα απώλειας διεσπαρμένης παραγωγής συνέβη και τον Φεβρουάριο, με τη διαφορά ότι τον περασμένο μήνα τέθηκε εκτός δικτύου διανομής «χάθηκε» ακόμη μεγαλύτερη ισχύς, στα 1000 Μεγαβάτ. 

Σύμφωνα με τα στελέχη του ΑΔΜΗΕ, τέτοια απώλειες δυναμικού δεν μπορούν να αντισταθμιστούν με τις εφεδρείες. Μόνο «αντίδοτο» αποτελούν οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες ενεργοποιήθηκαν αυτόματα και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, αποτρέποντας το ενδεχόμενο μπλακάουτ. 

Η λύση αυτή ωστόσο λειτούργησε, καθώς η δυναμικότητα των διεθνών διασυνδέσεων επέτρεπε εκείνη τη στιγμή τις έκτακτες εισαγωγές. Σε αντίθετη περίπτωση, ο κίνδυνος υπερφόρτισης των διασυνδέσεων θα είχε ως συνέπεια αυτές να τεθούν αυτόματα εκτός λειτουργίας, περικόπτοντάς το ελληνικό σύστημα από τα γειτονικά. 

Η υψηλή ευαισθησία των διακοπτών «μικρών» φωτοβολταϊκών έχει αποκτήσει επικίνδυνες διαστάσεις για την ευστάθεια του συστήματος, λόγω του μεγάλου χαρτοφυλάκιου ΑΠΕ που πλέον είναι εγκατεστημένο στο δίκτυο διανομής. Το χαρτοφυλάκιο αυτό αθροίζει περί τα 7,5 Γιγαβάτ, από τα οποία τα 6 Γιγαβάτ είναι εγκατεστημένα στη μέση τάση και τα 1,5 Γιγαβάτ στη χαμηλή. 

Ο κίνδυνος για την ευστάθεια του συστήματος είναι μεγαλύτερος τις περιόδους χαμηλού φορτίου, το οποίο καλύπτεται σε σημαντικό βαθμό από την αποκεντρωμένη παραγωγή. Μία τέτοια περίπτωση είναι το επόμενο Πάσχα, κάτι που σημαίνει πως επείγει να εφαρμοστεί η λύση. Επίσης, καθώς οδεύουμε προς το καλοκαίρι, σε λίγους μήνες υπάρχει και το ενδεχόμενο να εκδηλωθούν πυρκαγιές. 

Σύμφωνα με τα στελέχη του ΑΔΜΗΕ, με δεδομένο ότι ένα φωτοβολταϊκό δεν αποζημιώνεται όταν βρίσκεται εκτός δικτύου, οι παραγωγοί έχουν κίνητρο να επαναρρυθμίσουν τους διακόπτες, διασφαλίζοντας έτσι ότι δεν χάνουν έσοδα. Ωστόσο, καθώς κρίθηκε πως δεν είναι απίθανο να δείξουν αμέλεια κάποιοι παραγωγοί, αποφασίστηκε να υποχρεωθούν νομικά για την επαναρρύθμιση. 

(φωτ άρθρου: pixabay)

γ