Καρακατσάνη: Μπαίνει τάξη με το νέο πλαίσιο στις ενεργειακές κοινότητες – Από 1η Απριλίου συστήνονται μόνο υπό τη νέα μορφή – Το ΚΑΠΕ αρμόδιο για την εποπτεία τους

Η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, η διασφάλιση προσιτών τιμών και η εδραίωση της ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας αποτελούν τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής ενεργειακής πολιτικής, όπως υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, η σύμβουλος του ΥΠΕΝ, Νεκταρία Καρακατσάνη, μιλώντας νωρίτερα σε ημερίδα του Ενεργειακού Κέντρου Ικανοτήτων.

Ειδικότερα, η κα. Καρακατσάνη παρουσίασε τους βασικούς άξονες και τα βασικά μεγέθη του νέου ΕΣΕΚ όπως αυτό είχε παρουσιαστεί από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ. Σημείωσε ότι πλέον ο ρυθμός διείσδυσης νέων έργων ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας είναι κατά πολύ αυξημένος συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που αποτυπώθηκε και στα νούμερα του 2022, όπου οι νέες ΑΠΕ έφτασαν τα 2 GW περίπου

Ειδική αναφορά έκανε στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ που βρίσκεται υπό συζήτηση στη Βουλή και συγκεκριμένα στο νέο πλαίσιο των ενεργειακών κοινοτήτων. Το νέο πλαίσιο όπως αναλύεται στις σχετικές διατάξεις του νομοσχεδίου, επιδιώκει να βάλει μια τάξη στο θέμα των ενεργειακών κοινοτήτων και σε συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, η σύμβουλος του ΥΠΕΝ σημείωσε ότι για πρώτη φορά, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ορίζεται ότι μπορούν (15 επιχειρήσεις κατ΄ ελάχιστον) να συστήσουν Ενεργειακές Κοινότητες ώστε να υλοποιούνται έργα ΑΠΕ. Πρόσθεσε ακόμη ότι από την 1η Απριλίου θα συστήνονται μόνο νέας μορφής κοινότητες

Επιπρόσθετα, με το νέο πλαίσιο, όπως ανέφερε η ίδια, περιορίζεται ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας των Κοινοτήτων. Διασφαλίζεται ότι το 80% των εσόδων θα αξιοποιηθεί για δράσεις της Κοινότητας και μόλις το 20% θα δίνεται ως μέρισμα στα μέλη (από 90% σήμερα).

Επίσης προστατεύεται ο θεσμός από καταστρατήγηση, καθώς δεν επιτρέπονται:

  • Μεταβιβάσεις αδειών και κάθε είδους εταιρικός μετασχηματισμός
  • Συμμετοχή των μελών σε περισσότερες από μία Κοινότητες ίδιας μορφής και στην ίδια Περιφέρεια.

Τέλος παρέχονται κίνητρα κατά την αδειοδότηση και χρηματοδοτικά εργαλεία στις νέες κοινότητες:

  • Κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτήσεων
  • Πρόγραμμα χρηματοδότησης για τις νέες Ενεργειακές Κοινότητες, με έμφαση στη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών
  • Εξαίρεση από εγγυητικές επιστολές και τέλη για αιτήσεις στη ΡΑΕΕΥ και στους Διαχειριστές
  • Μειωμένο κατά 50% το τέλος σε σχέση με τους άλλους παραγωγούς για την παράταση των οροσήμων

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ορίζεται αρμόδιο να παρακολουθεί το θεσμό των Ενεργειακών Κοινοτήτων.

D