Και με επενδύσεις ΑΠΕ σε άλλο κράτος μπορεί μια χώρα να καλύπτει τους εθνικούς στόχους της – «Διαμεσολαβητής» η Κομισιόν.

01 06 2020 | 08:41

Ως τις 3 Ιουνίου διαρκεί η διαβούλευση της Κομισιόν αναφορικά με το νέο κανόνα στην οδηγία ανανεώσιμης ενέργειας που προβλέπει τη συμμετοχή των κρατών-μελών σε έργα ΑΠΕ στο έδαφος άλλων κρατών-μελών.

Οι νέοι κανόνες προβλέπεται να ενσωματωθούν στη νομοθεσία στις αρχές του 2021 και προβλέπουν στατιστικό συνυπολογισμό των παραπάνω έργων στη συνεισφορά της κάθε χώρας.

Ένα παράδειγμα που παραθέτει το PV-Magazine είναι το εξής:

Το Λουξεμβούργο έχει υπογράψει συμφωνίες με τη Λιθουανία και την Εσθονία ώστε η παραπανήσια ηλεκτρική ενέργεια των δύο αυτών κρατών να προσμετράται προς το στόχο ΑΠΕ του πρώτου. Σε αντάλλαγμα, το Λουξεμβούργο πρέπει να καταβάλει πληρωμές στη Λιθουανία και την Εσθονία που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση νέων έργων ΑΠΕ. Η οδηγία προβλέπει και την εξαγωγή φυσικής ηλεκτρικής ενέργειας εκτός από στατιστικό συνυπολογισμό.

Αυτό που αλλάζει πλέον είναι ότι το πρώτο κράτος-μέλος μπορεί να χρηματοδοτεί απευθείας έργα ΑΠΕ για να φτάσει τον εθνικό του στόχο με πιο απλοποιημένο τρόπο. Για το κράτος που θα φιλοξενήσει το έργο τα οφέλη είναι σε όρους απασχόλησης, μειωμένων ρύπων και μειωμένης εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας.

Το πως ακριβώς θα λειτουργεί το σύστημα στην πράξη απομένει να φανεί, αλλά είναι αρκετά τα κράτη που το θεωρούν χρήσιμο, όπως προφανώς και η ίδια η Κομισιόν. Η επίτροπος ενέργειας, Κάντρι Σίμσον, δήλωσε σχετικά πως ο εν λόγω μηχανισμός θα ωφελήσει ιδίως τα κράτη εκείνα που δέχτηκαν ισχυρό πλήγμα από τον κορωνοϊό. Επίσης, διευκρινίστηκε ότι η όλη διαδικασία θα γίνεται μέσω της Κομισιόν και όχι με διμερείς διαπραγματεύσεις.

 

 

30 Μαϊου 2020

energypress