Εγκρίθηκε ο νέος Οργανισμός της ΡΑΑΕΥ – Αυξημένες κατά 50% οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού

Την έγκριση νέου Οργανισμού της αποφάσισε προ ημερών η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.

Πιο συγκεκριμένα, με τον Οργανισμό καθορίζεται το ενδεδειγμένο οργανόγραμμα της Αρχής για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της, ήτοι την οργάνωσή της σε Αυτοτελή Γραφεία, Διευθύνσεις και Τμήματα, τις αρμοδιότητες κάθε δομής, καθώς και την εκτιμώμενη ανάγκη σε προσωπικό – ανά ειδικότητα – για τη στελέχωσή τους και την αποτελεσματική λειτουργία τους. 

Σημειώνεται ότι, με απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής καθορίζεται η αντιστοίχιση των υφιστάμενων Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων με αυτά που ορίζονται στον παρόντα Οργανισμό. Κατά το μεταβατικό διάστημα μέχρι τον ορισμό νέων προϊσταμένων σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθεί η Αρχή, οι υφιστάμενοι Προϊστάμενοι ασκούν χρέη προϊσταμένων στις αντίστοιχες νέες Διευθύνσεις και Τμήματα. 

Επίσης, με απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής τοποθετείται το υφιστάμενο προσωπικό της Αρχής στο νέο Οργανόγραμμα. 

Αυξημένες κατά 50% οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού

Αξίζει να επισημανθεί ότι το Οργανόγραμμα της ΡΑΑΕΥ προβλέπει 312 θέσεις προσωπικού, αριθμός που είναι σχεδόν 50% αυξημένος σε σχέση με τις προβλέψεις του μέχρι πρότινος υφιστάμενου Οργανογράμματος.

Συγκεκριμένα, προτού θεσπιστεί ο νόμος 5037/2022 και η Αρχή αναλάβει αρμοδιότητες και τους τομείς των υδάτων και των αποβλήτων, το Οργανόγραμμα της -τότε- ΡΑΕ προέβλεπε ότι οι συνολικές αναγκαίες θέσεις προσωπικού για την πλήρη στελέχωσή της ανέρχονταν σε 211. 

Όμως, πλέον, προκειμένου η -πλέον- ΡΑΑΕΥ να μπορέσει να εκπληρώσει την αποστολή της και να ασκήσει αποτελεσματικά τις αρμοδιότητες με τις οποίες έχει πλέον επιφορτιστεί καθίσταται επιβεβλημένη η ενίσχυση και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της ώστε να αντανακλούν τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί και να διευκολύνουν την άσκηση του θεσμικού της ρόλου. Εξ ου και προκύπτει η αύξηση των θέσεων που προβλέπονται στο Οργανόγραμμα της Αρχής.

 

σ