Διευκρινίσεις του ΔΕΔΔΗΕ για μικρές ανεμογεννήτριες στα νησιά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι επενδυτές.

27 10 2020 | 08:58

Σε διευκρινίσεις για τους επενδυτές μικρών ανεμογεννητριών στα μη διασυνδεδεμένα νησιά προχώρησε ο ΔΕΔΔΗΕ, διασαφηνίζοντας σε ποια υπηρεσία κατατίθεται ο φάκελος για την χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης.

Ειδικότερα, σε νεότερη ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, αναφέρεται πως για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά οι ενδιαφερόμενοι για εγκατάσταση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW μέσω σχήματος ανεξάρτητου παραγωγού, θα υποβάλλουν αιτήσεις με τα αναγκαία δικαιολογητικά για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης, στην Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών.

Πρότερα, για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά οι αιτήσεις υποβάλλονταν στις αρμόδιες περιοχές του ΔΕΔΔΗΕ, όπως αναγράφονται στον Πίνακα Περιοχών ΔΕΔΔΗΕ ΜΔΝ. Πλέον, στις αρμόδιες περιοχές του ΔΕΔΔΗΕ, βάσει του πίνακα Περιοχών ΔΕΔΔΗΕ ΜΔΝ, θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για εγκατάσταση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών μέσω σχήματος αυτοπαραγωγού με ενεργειακό συμψηφισμό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν.3468/2006 ως ισχύει.

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 

27 Οκτωβρίου 2020

energypress