Οι μικρές ανεμογεννήτριες μπορούν να μας γλυτώσουν 200 Megatons άνθρακα μέχρι το 2050

16 06 2018 | 09:06

Οι μικρές ανεμογεννήτριες κατατάσσονται στην 76η θέση της λίστας με τις 100 λύσεις για την κλιματική αλλαγή με την ονομασία Drawdown’s list of climate solutions.

Εάν το μερίδιό των μικρών ανεμογεννητριώ στην παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξηθεί στο 1%, θα μπορούσε να εμποδίσει την εκπομπή 0,2 Gigatons διοξειδίου του άνθρακα και καθαρά κέρδη 19,9 δις δολάρια μέχρι το 2050.


Σύμφωνα με τους συντάκτες, μπορεί η ισχύς των μικρών ανεμογεννητριών να είναι μικρή, μέχρι 100 kW ή λιγότερο, αλλά έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να παράσχουν την απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια σε αγροτικές περιοχές.

Σε αναπτυσσόμενες περιοχές όπως η Υποσαχάρια Αφρική και η Ασία στην ύπαιθρο, οι μικρές ανεμογεννήτριες μπορούν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες όπως για παράδειγμα το μαγείρεμα. Σε ανεπτυγμένες χώρες, μπορούν να συνδυαστούν με ανανεώσιμες πηγές μεγάλης κλίμακας για να συμβάλουν στη συνολική παραγωγή.


Οι μικρές ανεμογεννήτριες αντιμετωπίζουν με επιτυχία πολλές από τις αντιπαραθέσεις που συνδέονται με τις μεγάλες ανεμογεννήτριες και έχουν να κάνουν με την αισθητική και τη θέα. Και επίσης οι ιδιοκτήτες μπορούν να τις συνδέσουν με το κεντρικό δίκτυο και να εκμεταλλευτούν το net metering.

Το κυριότερο προτέρημα τους όμως, είναι ότι οι μικρές ανεμογεννήτριες παράγουν ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να εκπέμπουν αέρια του θερμοκηπίου.


Η Drawdown εκτιμά ότι πάνω από ένα εκατομμύριο μικρές ανεμογεννήτριες λειτουργούν σε όλο τον κόσμο. Αλλά το κόστος τους θα πρέπει να μειωθεί κι άλλο για να προσελκύσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Επί του παρόντος, "η απόκτηση τεχνολογίας μικρών ανεμογεννητριών είναι πολυτέλεια για πολλούς", αναγνωρίζει η Drawdown, και εκτιμάει ότι φορολογικές ελαφρύνσεις, επιδοτήσεις και το net metering μπορούν να συμβάλουν στην ανατροπή της κατάστασης.

Με περισσότερα κίνητρα και εφευρετικούς τρόπους για την ενσωμάτωση των μικρών ανεμογεννητριών στην καθημερινότητα μας, αυτή η μικρής κλίμακας παραγωή καθαρής ενέργειας θα αυξήσει τις δυνατότητές μας για μείωση της εξάρτησης από τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα.

 

 

Πηγή: Project Drawdown


14 Ιουνίου 2018