Δύο βήματα πριν ξεκινήσουν οι αιτήσεις για μικρές ανεμογεννήτριες – Τι περιλαμβάνει η απόφαση για όρους εγκατάστασης.

Μετά τον καθορισμό των τιμών αναφοράς, η Υπουργική Απόφαση που θα ρυθμίζει θέματα εγκατάστασης των μικρών ανεμογεννητριών αποτελεί το επόμενο βασικό βήμα για να τεθεί σε ισχύ, για πρώτη φορά στη χώρα μας, το ειδικό πρόγραμμα για τη συγκεκριμένη αιολική τεχνολογία (έως 60 KW).

Το ΥΠΕΝ βρίσκεται στη διαδικασία έκδοσης της απόφασης, ωστόσο χρονικά είναι άγνωστο πότε θα δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην εν λόγω απόφαση θα προβλέπεται ότι η εγκατάσταση των Μικρών Ανεμογεννητριών θα γίνεται:

  • σε γήπεδα εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο των 2000 κατοίκων ή οικισμών προ του 1923, και σε δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 58 του ν.998/79,
  • εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικής δραστηριότητας και,
  • σε λιμένες

Το αμέσως επόμενο βήμα, μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, θα είναι η έκδοση σχετικής εγκυκλίου εφαρμογής από τον ΔΕΔΔΗΕ και η προετοιμασία των περιφερειακών γραφείων του Διαχειριστή, ώστε να ορίσει ημερομηνία έναρξης κατάθεσης των αιτήσεων.

Θυμίζουμε ότι η ισχύς των μικρών ανεμογεννητριών που μπορούν να μετέχουν στον εν λόγω μηχανισμό στήριξης αυξήθηκε πέρυσι από τα 50 στα 60 κιλοβάτ, καθώς κρίθηκε ότι πλέον υπάρχουν διαθέσιμες ανεμογεννήτριες που μπορούν να παράξουν αυτήν την ισχύ με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά. 

Ο χρόνος κατάθεσης των αιτήσεων εκ μέρους των ενδιαφερόμενων επενδυτών είναι μια σημαντική παράμετρος, καθώς με βάση την πρόσφατη απόφαση του ΥΠΕΝ, για τις μικρές ανεμογεννήτριες η ταρίφα ορίζεται στα 157 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, η οποία θα μειώνεται κατά 3 ευρώ για κάθε 4 MW μικρών ανεμογεννητριών που εγκαθίστανται στη χώρα, το πρόγραμμα, δε, σταματάει όταν εγκατασταθούν συνολικά 20 MW.

Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι από κάποιους υποψήφιους επενδυτές κατά το παρελθόν έχουν δαπανηθεί σημαντικά ποσά (εγκατάσταση ιστού, διαδικασία αδειοδότησης κλπ), ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πλήθος των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στον ΔΕΔΔΗΕ παλιότερα για εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών, με βάση τον παλαιό νόμο, ήταν πάνω από 1.000 αιτήσεις.

 

 

 

9 Απριλίου 2020

energypress