Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Στα 2 τρισ. οι επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια το 2024

Οι παγκόσμιες δαπάνες για καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες και υποδομές πρόκειται να φθάσουν τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2024, ακόμη και αν το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης εμποδίζει τα νέα έργα, ιδίως στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες

Παρά τις πιέσεις στη χρηματοδότηση, οι παγκόσμιες επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια πρόκειται να φθάσουν σχεδόν στο διπλάσιο του ποσού που προορίζεται για τα ορυκτά καύσιμα το 2024, υποβοηθούμενες από τη βελτίωση των αλυσίδων εφοδιασμού και το χαμηλότερο κόστος για τις καθαρές τεχνολογίες, σύμφωνα με νέα έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ).
Στα 3 δισ. οι συνολικές επενδύσεις στην ενέργεια το 2024

Οι συνολικές ενεργειακές επενδύσεις παγκοσμίως αναμένεται να ξεπεράσουν για πρώτη φορά τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2024, με περίπου 2 τρισεκατομμύρια δολάρια να κατευθύνονται σε καθαρές τεχνολογίες - συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των ηλεκτρικών οχημάτων, της πυρηνικής ενέργειας, των δικτύων, της αποθήκευσης, των καυσίμων χαμηλών εκπομπών, της βελτίωσης της αποδοτικότητας και των αντλιών θερμότητας - σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της ετήσιας έκθεσης του ΙΕΑ για τις παγκόσμιες ενεργειακές επενδύσεις.

Το υπόλοιπο, λίγο πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, πηγαίνει στον άνθρακα, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο.

Η νέα έκθεση προειδοποιεί, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ανισορροπίες και ελλείψεις στις ροές ενεργειακών επενδύσεων σε πολλά μέρη του κόσμου. Επισημαίνει το χαμηλό επίπεδο των δαπανών για καθαρή ενέργεια στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες (εκτός της Κίνας), οι οποίες πρόκειται να ξεπεράσουν για πρώτη φορά τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια - με αιχμή του δόρατος την Ινδία και τη Βραζιλία.

Ωστόσο, αυτό αντιπροσωπεύει μόνο το 15% περίπου των παγκόσμιων επενδύσεων σε καθαρή ενέργεια, πολύ κάτω από αυτό που απαιτείται για την κάλυψη της αυξανόμενης ενεργειακής ζήτησης σε πολλές από αυτές τις χώρες, όπου το υψηλό κόστος κεφαλαίου εμποδίζει την ανάπτυξη νέων έργων.

Το 2024, οι επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά θα αυξηθούν σε 500 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ενεργειακές ανισότητες

Η Κίνα πρόκειται να αντιπροσωπεύσει το μεγαλύτερο μερίδιο των επενδύσεων σε καθαρή ενέργεια το 2024, που εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 675 δισ. δολάρια. Αυτό προκύπτει από την ισχυρή εγχώρια ζήτηση σε τρεις κλάδους ειδικότερα - ηλιακή ενέργεια, μπαταρίες λιθίου και ηλεκτρικά οχήματα.

Ακολουθούν η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, με επενδύσεις καθαρής ενέργειας ύψους 370 και 315 δισεκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα. Μόνο αυτές οι τρεις μεγάλες οικονομίες αντιπροσωπεύουν περισσότερα από τα δύο τρίτα των παγκόσμιων επενδύσεων σε καθαρή ενέργεια, υπογραμμίζοντας τις ανισότητες στις διεθνείς ροές κεφαλαίων στην ενέργεια.

Οι παγκόσμιες επενδύσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο αναμένεται να αυξηθούν κατά 7% το 2024 και να φθάσουν τα 570 δισ. δολάρια, μετά από παρόμοια αύξηση το 2023. Η αύξηση των δαπανών το 2023 και το 2024 προέρχεται κυρίως από τις εθνικές πετρελαϊκές εταιρείες στη Μέση Ανατολή και την Ασία.

F