Διασύνδεση Κρήτης: Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του υβριδικού μοντέλου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού.

01 07 2021 | 09:17

Σε στάδιο διευθέτησης των τελευταίων εκκρεμοτήτων για την θέση σε εμπορική λειτουργία της μικρής διασύνδεσης της Κρήτης βρίσκονται όλοι οι εμπλοκόμενοι, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έως την ρυθμιστική αρχή και τους διαχειριστές.

Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε χθές με πρωτοβουλία της ΡΑΕ, παρουσιάστηκε σε βαθμό λεπτομέρειας όπου ήταν δυνατόν, το υβριδικό μοντέλο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη Κρήτη.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά του υβριδικού μοντέλου, όπως παρουσιάστηκαν από τον εκπρόσωπο του ΑΔΜΗΕ, είναι τα εξής:

  1. Με την μεταφορά των παγίων του συστήματος Υψηλής Τάσης της Κρήτης στον ΑΔΜΗΕ

Ο ΑΔΜΗΕ αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας του Συστήματος της Κρήτης

Οι Προμηθευτές του Συστήματος της Κρήτης αποδίδουν στον ΑΔΜΗΕ την Χρέωση Χρήσης Συστήματος που αντιστοιχεί στους καταναλωτές της Κρήτης

  1. Ο ΑΔΜΗΕ εκτελεί και δημοσιεύει ενδεικτικό πρόγραμμα κατανομής για το σύστημα της Κρήτης.
  2. Οι μονάδες παραγωγής στην Κρήτη δεν συμμετέχουν στην Αγορά Εξισορρόπησης του ΕΣΜΗΕ (ΔΕΠ, RTBM, AGC Διασυνδεδεμένου).
  3. Κατά την εκκαθάριση των Αποκλίσεων και των Λογαριασμών Προσαυξήσεων λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η ενέργεια που διακινείται από την διασύνδεση Πελοποννήσου-Κρήτης. Δεν λαμβάνεται υπόψη το συνολικό φορτίο της Κρήτης.
  4. Κάθε Προμηθευτής που εκπροσωπεί καταναλωτές στο Σύστημα της Κρήτης εγγράφεται στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

 

 

1 Ιουλίου 2021

energypress