ΡΑΕ: Στόχος η εφαρμογή του υβριδικού μοντέλου της Κρήτης από την 1η Ιουλίου – Πώς θα λειτουργεί

Στην 1η Ιουλίου τοποθετεί η ΡΑΕ την «πρεμιέρα» του υβριδικού μοντέλου για τη συμμετοχή του συστήματος της Κρήτης στις αγορές του Target Model, σε «συγχρονισμό» με την έναρξη εμπορικής λειτουργίας της «μικρής» διασύνδεσης, η οποία αναμένεται τον ίδιο μήνα. Με βάση το κείμενο που έθεσε χθες η ΡΑΕ σε διαβούλευση με τη συνοπτική παρουσίαση του προτεινόμενου ρυθμιστικού πλαισίου που θα ισχύσει έως τη λειτουργία του Κρήτη-Αττική, προϋπόθεση για επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα να έχουν θεσμοθετηθεί νομοθετικά οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις για την εφαρμογή του Μοντέλου, καθώς και θα έχει προχωρήσει η Αρχή στις απαιτούμενες εγκρίσεις. 

Όπως έχει γράψει το energypress, στο κείμενο περιλαμβάνεται ένας συγκεκριμένος οδικός χάρτης που θα οδηγήσει στην έναρξη εφαρμογής του υβριδικού μοντέλου. Έτσι, η τρέχουσα διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 2 Ιουνίου, ώστε τρεις ημέρες αργότερα οι εμπλεκόμενοι φορείς να υποβάλουν στη ΡΑΕ τα ρυθμιστικά κείμενα, τα οποία θα τεθούν αυθημερόν σε διαβούλευση. Μετά το πέρας της διαδικασίας, που τοποθετείται στις 14 Ιουνίου, εντός τριημέρου η Αρχή θα εγκρίνει τα κείμενα αυτά, ώστε η εφαρμογή του μοντέλου να ξεκινήσει στις αρχές του επόμενου μήνα. 

Όπως αναφέρει η ΡΑΕ, για την ένταξη της Κρήτης εξετάστηκε και η δημιουργία μίας ξεχωριστής ζώνης συναλλαγών. Ωστόσο, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΔΜΗΕ τον Ιανουάριο, για την υλοποίησή της θα χρειάζονταν 15 μήνες. Σε αυτό το πλαίσιο, διερευνήθηκαν από τον Διαχειριστή διάφορα μοντέλα λειτουργία για την Κρήτη, με την ανάλυση να δείχνει πως η υβριδική προσέγγιση αποτελεί τη βέλτιστη λύση. 

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων αυτής της προσέγγισης, είναι θα επιτρέψει την αξιοποίηση της διασύνδεσης το ταχύτερο δυνατό, με όφελος για τους Έλληνες καταναλωτές από τη μείωση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας. Παράλληλα, θα μειώσει το κόστος ηλεκτροδότησης του νησιού, ενώ θα αποτρέψει ένα επιπλέον κόστος κατανομής για την αγορά Εξισορρόπησης που λειτιουργεί στο διασυνδεδεμένο σύστημα. Επίσης, είναι μία μεταβατική λύση που μπορεί να εφαρμοσθεί σε μικρό χρονικό διάστημα, με ελάχιστες αλλαγές στο υφιστάμενο ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. 

Βασικός πυλώνας στην «αρχιτεκτονική» του μοντέλου η κατάρτιση σε ημερήσια βάση ενός απλοποιημένου Προγράμματος Κατανομής από τον ΑΔΜΗΕ, σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ σε πρώτη φάση, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις για εφεδρείες, την πρόβλεψη του φορτίου στο τοπικό σύστημα, την προβλεπόμενη παραγωγή των ΑΠΕ, τη διαθεσιμότητα της διασύνδεσης, καθώς και τη διαθεσιμότητα των τοπικών θερμοηλεκτρικών μονάδων. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και τα οικονομικά δεδομένα για την κατανομή των τοπικών θερμοηλεκτρικών μονάδων, θα πραγματοποιείται η επίλυση του Προγράμματος Κατανομής, την προηγούμενη ημέρα από την ημέρα φυσικής παράδοσης. Επίσης την προηγούμενη ημέρα θα δημοσιεύονται τα αποτελέσματα, στα οποία θα περιλαμβάνεται το αναμενόμενο ωραίο πρόγραμμα λειτουργίας των μονάδων και ροής ενέργειας στη διασύνδεση. Έτσι, ο ΑΔΜΗΕ θα καταρτίζει το πρόγραμμα έκχυσης-εξαγωγής ενέργειας από την Κρήτη στο διασυνδεδεμένο σύστημα, μέσω της διασύνδεσης. 

Για την ένταξη της Κρήτης στις αγορές του Target Model, η πρώτη προτεινόμενη εναλλακτική είναι στις αγορές αυτές να συναλλάσσεται μόνο η ενέργεια που μεταφέρεται μέσω του καλωδίου. Σε αυτό το πλαίσιο, και με δεδομένο ότι η διασύνδεση θα λειτουργεί κατά κανόνα στο μέγιστο της χωρητικότητάς της, το τοπικό σύστημα θα «βλέπει» το διασυνδεδεμένο σύστημα σαν μία «εικονική» ηλεκτροπαραγωγική μονάδα, ενώ το διασυνδεδεμένο σύστημα θα «βλέπει» το τοπικό σύστημα σαν ένα «εικονικό» φορτίο. 

Έτσι, στην περίπτωση μεταφοράς ενέργειας προς την Κρήτη, το ΕΧΕ θα υποβάλει προσφορές σε Προημερήσια και Ενδοημερήσια αγορά εκ μέρους των εκπροσώπων φορτίου που δραστηριοποιούνται στο νησί (σύμφωνα με το ποσοστό προμήθειάς τους, το οποίο θα υπολογίζεται ex ante από τον ΔΕΔΔΗΕ σε μηνιαία βάση), και σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΑΔΜΗΕ. 

Στην περίπτωση που εξάγεται ενέργεια από την Κρήτη, όλες οι ποσότητες θα εκλαμβάνονται ως ηλεκτροπαραγωγή από τις τοπικές μονάδες ΑΠΕ. Επομένως, οι προσφορές στις αγορές του Target Model θα υποβάλλονται από τον ΔΑΠΕΕΠ. 

Η δεύτερη προτεινόμενη εναλλακτική αφορά τη συναλλαγή μέσω του Target Model της συνολικής τοπικής ηλεκτροπαραγωγής και του συνολικού τοπικού φορτίου, σε ημερήσια βάση. Σε αυτό το σενάριο, οι σχετικές εντολές στις δύο αγορές θα υποβάλλονται από το ΕΧΕ, εκπροσωπώντας τους ηλεκτροπαραγωγούς και τους εκπροσώπους φορτίου του νησιού. Ο ΔΑΠΕΕΠ θα υποβάλει εντολές για την τοπική παραγωγή ΑΠΕ.  

 

 

26 Mαϊου 2021

energypress