ΔΕΔΔΗΕ: Πρώτες χορηγήσεις μη δεσμευτικών προσφορών σύνδεσης για υβριδικά έργα ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά

Ξεκινά το δεύτερο αδειοδοτικό βήμα για ένα σημαντικό ποσοστό των επενδυτικών σχεδίων εγκατάστασης υβριδικών μονάδων ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η «πρεμιέρα» χορήγησης από τον ΔΕΔΔΗΕ μη δεσμευτικών προσφορών σύνδεσης σε έργα της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Όπως είναι φυσικό, οι προσφορές σύνδεσης αφορούν υβριδικούς σταθμούς που έχουν ήδη λάβει άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία αυτή ξεμπλόκαρε στα τέλη του 2019 από το ΥΠΕΝ, με νομοθετική ρύθμιση η οποία αφαίρεσε την υποχρέωση αναφοράς της τιμής αποζημίωσης στις άδειες παραγωγής για υβριδικούς σταθμούς.

Ξεκινά το δεύτερο αδειοδοτικό βήμα για ένα σημαντικό ποσοστό των επενδυτικών σχεδίων εγκατάστασης υβριδικών μονάδων ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η «πρεμιέρα» χορήγησης από τον ΔΕΔΔΗΕ μη δεσμευτικών προσφορών σύνδεσης σε έργα της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Όπως είναι φυσικό, οι προσφορές σύνδεσης αφορούν υβριδικούς σταθμούς που έχουν ήδη λάβει άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία αυτή ξεμπλόκαρε στα τέλη του 2019 από το ΥΠΕΝ, με νομοθετική ρύθμιση η οποία αφαίρεσε την υποχρέωση αναφοράς της τιμής αποζημίωσης στις άδειες παραγωγής για υβριδικούς σταθμούς.

Ξεκινά το δεύτερο αδειοδοτικό βήμα για ένα σημαντικό ποσοστό των επενδυτικών σχεδίων εγκατάστασης υβριδικών μονάδων ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η «πρεμιέρα» χορήγησης από τον ΔΕΔΔΗΕ μη δεσμευτικών προσφορών σύνδεσης σε έργα της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Όπως είναι φυσικό, οι προσφορές σύνδεσης αφορούν υβριδικούς σταθμούς που έχουν ήδη λάβει άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία αυτή ξεμπλόκαρε στα τέλη του 2019 από το ΥΠΕΝ, με νομοθετική ρύθμιση η οποία αφαίρεσε την υποχρέωση αναφοράς της τιμής αποζημίωσης στις άδειες παραγωγής για υβριδικούς σταθμούς.

 

 

21 Ιανουαρίου 2021

energypress