Οι νομοθετικές εκκρεμότητες για να τεθεί σε λειτουργία το υβριδικό μοντέλο της Κρήτης - Έξι προτάσεις της ΡΑΕ προς το ΥΠΕΝ

01 07 2021 | 09:14

Μια σειρά προτάσεις για νομοθετικές ρυθμίσεις προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ετοιμάζεται να καταθέσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προκειμένου να διαμορφωθεί το κατάλληλο θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για την ορθή λειτουργία του υβριδικού μοντέλου λειτουργίας για την διασύνδεση της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, η κα. Αγγελική Μουρτζίκου, διευθύντρια Ρύθμισης και Εποπτείας Ενεργειακών Αγορών Χονδρικής και Διεθνών Διασυνδέσεων, κατά την παρέμβασή της στη χθεσινή ημερίδα της ΡΑΕ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις πρωτοβουλίες που πρόκειται να πάρει η ΡΑΕ το επόμενο διάστημα και αφορούν σε νομοθετικές προτάσεις προς το ΥΠΕΝ.

Επιγραμματικά αυτές είναι: 

Ορισμός και βασικές ρυθμίσεις πλαισίου υβριδικής λειτουργίας της αγοράς της Κρήτης με την ολοκλήρωση της Φάσης Ι: μοντέλο αγοράς, αρμοδιότητες, επίλυση θεμάτων ΑΠΕ-ΥΚΩ-ΕΤΜΕΑΡ.

Μεταφορά παγίων από ΔΕΗ σε ΑΔΜΗΕ – ανάληψη διαχείρισης του Μικρού Διασυνδεδεμένου Συστήματος από ΑΔΜΗΕ

Καθορισμός έναρξης εμπορικής λειτουργίας με Υπουργική Απόφαση για τη Δήλη Ημέρα της Διασύνδεσης

Μεταφορά συμβάσεων ΑΠΕ από ΔΕΔΔΗΕ σε ΔΑΠΕΕΠ με εφαρμογή όλων των σχετικών όρων και μεταφορά των σχετικών χρηματορροών απευθείας στον ΕΛΑΠΕ-ΔΣ

Εξουσιοδότηση για εξειδίκευση ρυθμίσεων στους Κανονισμούς/Κώδικες

Εξουσιοδότηση στη ΡΑΕ για τη θέσπιση πλαισίου για τη λειτουργία της διασύνδεσης κατά το χρόνο πριν την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης (για λόγους έκτακτης ανάγκης), κατόπιν εισήγησης ΑΔΜΗΕ – ΔΕΔΔΗΕ.   

Η μικρή διασύνδεση αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία άμεσα, μετά την διευθέτηση των παραπάνω νομοθετικών ζητημάτων που απαιτούνται για την αλλαγή του καθεστώτος του νησιού. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη κυμαίνεται στις 3,3 τεραβατώρες ετησίως (στην ηπειρωτική χώρα αντίστοιχα είναι 50 τεραβατώρες). Η αιχμή του φορτίου στο νησί είναι 700 μεγαβάτ ενώ η ισχύς των διασυνδέσεων είναι 150 μεγαβάτ για τη μικρή και 1000 μεγαβάτ για τη μεγάλη.

 

 

1 Ιουλίου 2021

energypress